Bedre nordjysk behandling til kræftpatienter

AALBORG:Med anskaffelsen af to nye scannere og nyt røntgenudstyr er det nordjyske sundhedsvæsen med helt fremme i forreste række, når det gælder diagnosticering af kræft. Nyanskaffelsen omfatter dels en ny MR-scanner, dels en ny CT-scanner. I første række er det kræftpatienterne, der får glæde af det nye udstyr. Nordjyllands Amts politik er, at kræftpatienter højst skal vente to uger på en MR-undersøgelse. Senere på året tages endnu to MR-scannere i brug. Så ventes det, at ventetiden kan reduceres yderligere. Det er første gang, radiologisk afdeling på Aalborg Sygehus Nord råder over en MR-scanner, som repræsenterer noget af den nyeste teknologi inden for kræftiundersøgelser. Amtsborgmester Orla Hav (S) glæder sig over, at det længere nærede ønske om en scanner nu er gået i opfyldelse. Det betyder, at sygehuset nu kan udføre mere skånsomme undersøgelser end tidligere. - Specielt er det en fordel for de mange børn, der undersøges på Afsnit Nord, at de kan undgå at bruge røntgenstråler, siger han. Sundhedsudvalgets formand Karl Bornhøft (SF) understreger, at det er meget magtpåliggende for amtet at overholde den nationale kræfthandlingsplans anbefalinger om ventetider. Med det nye udstyr er han rimelig fortrøstningsfuld med hensyn til, at det lykkes. For at få plads til det nye apparatur har det været nødvendigt at foretage en større ombygning og renovering af rønmtgenafdelingen på Aalborg Sygehus Nord. Ældre teknisk udstyr har således måttet vige pladsen for det nye.