Bedre oplysning om lungesygdomme

Omkring 10 procent af den danske befolkning lider af en lungesygdom. Lungeforeningen Boserups Minde vil i højere grad hjælpe personer, der rammes af en lungesygdom, og derfor sættes der nu ind med en større oplysningskampagne. - Lungesygdomme er et meget alvorligt samfundsproblem, fortæller landsformand Helge Petersen fra Lungeforeningen Boserup Minde. Helge Petersen fortæller, at tobaksrygning og miljøet, er de vigtigste årsager til lungesygdomme i dag. - KOL (også benævnet rygerlunger) er ofte en invaliderende lungesygdom, der rammer ca. 200.000 danskere og forårsager ca. 30.000 hospitalsindlæggelser hvert år. - Rygeophør, medicin og genoptræning er kernen i effektiv behandling. KOL er enndu ikke så kendt i offentligheden. Ifølge verdenssundhedsorganisationen er KOL den fjerdehyppigste dødsårsag poå verdensplan. Omfanget er så stort, at regeringen nu har sat KOL på listen over én af de otte folkesygdomme i Danmark. Foreningen udgiver et blad - BM-bladet - otte gange om året. Julenummeret BM-julen er netop på gaden. - Ved at købe bladet er man med til at støtte det sociale og oplysende arbejde i foreningen, fortæller den nordjyske repræsentant, Jørgen S. Nielsen, Brønderslev. - Foreningen ejer og driver ferie-, kursus og rekreationshjem. Der holdes også specialkurser for lungesyge og pårørende med undervisning af lungelæge, diætist, fysioterapeut, psykolog med mere. Foreningen ejer 26 feriehuse, hvor medlemmerne kan komme på ferie. Jørgen S. Nielsen siger, at der skal gøres en større indsats for at skaffe medlemmer. Der er kun ca. 4000 medlemmer af foreningen. - Vi har levet lidt i det skjulte, men nu vil vi i højere grad markere os, fortæller Jørgen S. Nielsen.