Børnepasning

Bedre plads i børnehaverne

Færre småbørn end forudset i prognoserne

AALBORG:Der bliver lidt mere tumleplads end ventet i en lang række af Aalborg Kommunes børnehaver. Det skyldes ganske enkelt, at børnetallet falder mere end forudset i prognoserne. I forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i efteråret blev det besluttet at nedlægge ni børnehaver og indskrive fem procent flere børn i de resterende daginstitutioner. Det medførte voldsomme protester fra både pædagoger og forældre. Nu viser det sig, at merindskrivningen bliver knap så voldsom. Hvor der sidste år blev kalkuleret med 248 børn ekstra i de tilbageværende børnehaver, bliver der kun tale om en merindskrivning på 173 børn. Altså 75 børn færre. - Det skyldes dels en større fraflytning, end der er kalkuleret med i prognoserne. Dels at der er færre flygtningefamilier end tidligere, forklarer socialrådmand Birgit Ekstrøm (S). Især i midtbyen er der tale om markant færre børn end forudset i prognoserne. Det betyder, at det kun er et fåtal af børnehaver i det område, der skal tage imod flere børn efter de nye beregninger. Til gengæld stiger børnetallet i vest-området sammenlignet med prognoserne for 2003 og 2004. Det skyldes hovedsagelig byggeriet i Hasseris Enge. - Faktisk er der behov for yderligere en børnehave i det område. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger må vi have drøftet, om vi skal fastholde det hidtidige princip med pladsgaranti i det område, folk bor i. Eller om vi skal fravige det og tilbyde en børnehaveplads i et andet område med ledig kapacitet, hvis alle pladser er optaget, siger Birgit Ekstrøm. En fravigelse af princippet vil betyde, at forældre i Hasseris muligvis må affinde sig med en børnehaveplads i den østlige del af midtbyen - eksempelvis øgadekvarteret. Umiddelbart betyder de reducerede børnetal allerede i år en besparelse på cirka tre millioner kroner i det kommunale budget, idet udgifterne reguleres efter, hvor mange børn der er indskrevet i børnehaverne. Næste år bliver besparelsen umiddelbart godt og vel dobbelt så stor - 7,4 millioner kroner. Men reelt bliver besparelsen en hel del mindre, vurderer rådmanden. Hun peger på, at den såkaldte vippemodel, hvor børnene indskrives straks når de fylder tre år, koster ekstra. Et mere præcist bud på, hvad besparelsen i virkeligheden bliver, vil socialforvaltningen først have i august.