Bedre plads til de syge i virksomhederne

Virksomheder og kommunen indgår aftale om skånejob og integration

Socialforsorg 27. februar 2003 07:00

HOBRO: Hensyn og skånsomt arbejde skal redde fru Jensen fra langtidssygemelding og et bitter farvel til jobbet. Målrettet uddannelse, fleksible og åbne virksomheder skal skabe plads til nydanskeren Muhammed og kontanthjælpsmodtageren Pedersen. Målet er ambitiøst, og i går gav 12 store virksomheder og Hobro Kommune hinanden håndslag og underskrift på, at de seriøst vil arbejde på at nå det. De 12 firmaer tæller omkring 1000 arbejdspladser i Hobro, så en stor del af jobmarkedet i Hobro er med i den nye partnerskabsaftale, som højtideligt blev underskrevet på Theater Restauranten. Aftalen består af to hovedmål: Medarbejdere, der bliver syge, skal fastholdes på arbejdsmarkedet, så man undgår langtidssygemelding og efterfølgende udstødning fra arbejdsmarkedet. Det skal ske blandt andet ved, at den sygemeldte allerede efter to til fire uger indkaldes til rundbordssamtale, hvor virksomheden, tillidsrepræsentanten og kommunens sagsbehandler deltager. En læge og pårørende kan også inviteres med. Formålet er at finde ud af, hvornår medarbejderen kan vende tilbage til jobbet, og hvordan virksomheden kan ændre arbejdsopgaverne, så den syge kan magte opgaven. Nye medarbejdere med begrænset erhvervsevne skal sluses ind i virksomheden, som skal finde opgaver, der kan udføres på lempelige vilkår. Virksomhederne anerkender desuden, at de har et socialt ansvar for at integrere nydanskere. På kant med loven Det var en glad og stolt socialudvalgsformand Hans Poulsen (S) fra Hobro Kommune, som sammen med borgmester Jørgen Pontoppidan satte signaturer på de 12 nye aftaler med det hobroensiske erhvervsliv. - De 12 aftaler er kun begyndelsen. Sygedagpenge og kontanthjælp koster 75 millioner kroner om året i Hobro Kommune. Derfor er vi tvunget til nytænkning og er også parate til prøve grænser af og måske ligefrem overskride lovens rammer for at vende udviklingen, bebuder Hans Poulsen. Han forudser, at også landbruget og mindre håndværksvirksomheder skal inddrages i aftaler med kommunen om fleksjob, integration af nydanskere og kamp mod sygefravær. Kommunens bidrag i aftalen er blandt andet, at de enkelte virksomheder får én bestemt kontaktperson i Hobro Kommune. Det skal lette kommunikationen. Desuden træder det offentlige til med løntilskud til personer i skånejob og arbejdsprøvning. Administrationschef Morten Hjort Fog skrev under på aftalen for Arla Foods, en af Hobros største virksomheder. - Som en af byens store arbejdspladser vil vi gerne være med til at fastholde sygemeldte ansatte og være med til at integrere nye, siger Morten Hjort Fog. Selv om Arla Foods endnu ikke har problemer med at skaffe arbejdskraft, forudser Morten Hjort Fog, at den situation kan opstå. Så kan Arla få glæde af samarbejdet med kommunen. Plads til flere Niels Mogensen, sikkerhedsleder på Arla Foods, tror på, at aftalen skaber plads til flere. - Fremover vil vi lave en liste med forskellige opgaver, som kan varetages af mennesker med nedsat arbejdsevne. Så kan kommunens finde personerne, som de mener kan passe til opgaverne. Med partnerskabsaftalen er det også lettere for os at forklare vore nuværende medarbejdere, hvorfor vi ansætter personer i skånejob. I dag er det jo sådan, at nogle ansatte frygter, at folk med offentligt løntilskud overtager deres arbejde, siger Niels Mogensen. Arla Foods har lavet en seniorpolitik, og Nielsen Mogensen mener, at partnerskabsaftalen med kommunen også kan bruges af nuværende medarbejder. - En 55-årig chauffør, der føler sig nedslidt, kan f.eks. søge nye og mindre belastende arbejdsopgaver i virksomheden, siger Niels Mogensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...