Bedre pladsforhold for høreklinikken

Psykiatrisk afdelings flytning til Brønderslev giver plads til høreklinikken

HJØRRING:Amtets sundhedsudvalg besluttede i forsommeren, at høreklinikken skal bevares på Sygehus Vendsyssel, og nu har politikerne lagt sig fast på en ny placering til klinikken. Den psykiatriske afdeling Y, flyttes til maj næste år til Brønderslev, og det er nu besluttet at afdelingens bygninger bl.a. skal huse høreklinikken. Den holder i dag til i utidssvarende lokaler med miljøproblmer, og undersøgelserne på klinikkenvil blive forstyrret af byggeriet af den nye medicinske sengebygning. Amtets sundhedsudvalg har foreløbig bevilget 270.000 kr. til projektering af ombygningen af afdeling Y. Senere sendes byggeriet i licitation, og det ventes at den nye høreklinik kan tages i brug i november næste år. Klinikken vil langt fra optage al pladsen, så der vil også blive plads til andre ambulante funktioner i de ledige lokaler. Der overvejes derfor også en omplacering af Jordmodercenteret og Distriktpsykiatrisk Team.