Ældreforhold

Bedre pleje til ældre

Ny struktur skal give bedre pleje - ledere får mindre papirarbejde.

Plejehjemsbeboerne kan se frem til bedre pleje.Arkivfoto: Grete Dahl

Plejehjemsbeboerne kan se frem til bedre pleje.Arkivfoto: Grete Dahl

For tiden sker der noget nyt på kommunens plejehjem, som gerne skulle føre til en forbedret pleje hos beboerne. Byrådet har vedtaget en ny lederstruktur, som gør, at lederne på de enkelte plejehjem kommer til at bruge mere tid sammen med beboerne og personalet og mindre tid på administration, og det skulle gerne give en effekt. - Lederne bruger i dag meget tid på administration, og det bliver omlagt, så de ikke i samme omfang skal koncentrere sig om det, det er der nu nogle andre, der tager sig af. Jeg tror den omlægning giver en effekt. I det øjeblik, man et lidt tættere på hinanden i hverdagen, så kommer det til at slå igennem, så det betyder noget for dem alle sammen, mener formand for ældreomsorgsudvalget, Peer Thisted (S). Konkret har man slået de i alt ti plejehjem sammen til tre områder med hver sin områdeleder, der skal tage sig af det overordnede og det administrative. Hver enkelt plejehjem får sin egen afdelingsleder, som på den måde bliver frigjort fra en del papirarbejde og har bedre tid til at koncentrere sig om dagligdagen. - De bliver frigjort fra ting som lønninger, og i fremtiden skal de arbejdere mere med beboerne og personalet på plejehjemmet, siger Peer Thisted, der tror på, at det bliver godt for alle parter. Det fremhæves også i beskrivelsen af den ny struktur, at det vil betyde, at beslutningerne kommer tættere på beboerne i og med at afdelingslederen er mere til stede. Den ny struktur vil også betyde, at folk bliver dygtigere, vurderer Peer Thisted. - Det bliver en anden proces, når man sætter tre personer til at lede ti plejehjem. De mennesker bliver smadderdygtige til den del af processen, og afdelingslederne bliver smadderdygtige til den del, der handler om at være sammen med folk på plejecentrene, siger Peer Thisted, der også peger på, at de nye fællesledere får mulighed for at sammenligne plejehjem og se, hvordan de fungerer.