Bedre rehabiliteringstilbud til borgere

Brønderslev Kommune indfører Borgernes personlige vandrejournal

BRØNDERSLEV:Borgerne i Brønderslev Kommune har fået et bedre rehabiliteringstilbud. Det er resultatet af et samarbejdsprojekt, som MarselisborgCentret og Brønderslev Kommune indgik i fjor. Projektets anbefalinger har resulteret i, at der i Brønderslev Kommune nu er etableret et rehabiliteringscenter med tværfaglige indsatser og kompetencer. For at give borgeren medansvar for eget rehabiliteringsforløb, indfører Brønderslev Kommune ”borgerens personlige vandrejournal”, som skal sikre kontinuitet og synliggøre den kommunale rehabiliteringsindsats tværfagligt og tværsektorelt. Borgerne og personale informeres om de eksisterende rehabiliteringstilbud gennem kommunens it-system, sundhedsportalen m.m. Endelig vil kommunens personale, de praktiserende læger og de samarbejdende sygehusafdelinger informeres om rehabiliteringscentrets tilbud. - Hensigten var at udvikle en model for det sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk lungelidelse (KOL) og sukkersyge (type 2-diabetes) i Brønderslev Kommune, fortæller teknisk projektleder Trine Bødker fra Brønderslev Kommune. I undersøgelsen deltog 115 borgere med KOL og type 2-diabetes. Resultatet tyder på, at det er vanskeligt at få et samlet og synligt overblik over de kommunale rehabiliteringstilbud. Omkring 95 procent af de adspurgte borgerne oplever ikke de modtager konkrete rehabiliteringstilbud, og flere borgere giver udtryk for at ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan de bedst kan håndtere deres sygdom. Ingen af borgerne med KOL og 55 procent af borgerne med type 2-diabetes har eksempelvis ikke fået undervisning om ernæring ved en diætist. Borgerne udtrykker, at de selv skal samle trådene omkring deres sygdoms- og rehabiliteringsforløb.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk