Bedre resultater

BIDRAG:Klimatopmødet er ovre og dermed også freden for landbruget. Nu er landbruget igen skydeskive for aktørerne i miljøsager. Det er igen grundvand, udledning af kvælstof, pesticidrester - kendte elementer i debatten - også en navlebeskuende ornitolog Christian Hjort mener, at han med rette kan stille krav til landbruget. Han har regnet ud, at vi hver især betaler 1400 kr. til landbruget. Jeg skal ikke blande mig i regnestykket, da jeg ikke ved, om det er om dagen eller om året. Nu er 2009 overstået, og der skal gøres status. Det har for mange landbrug været et forfærdeligt år. Rigtig mange landbrug har kun kunnet overleve ved hjælp fra deres pengeinstituts tro på fremtiden. En million i tab er nok resultatet på mange bedrifter eller 2700 kr. om dagen. Det stiller krav. Krav om en tro på fremtiden, krav til samarbejdet mellem landmand og pengeinstitut, krav til leverandører og ikke mindst kendskab til hele branchen. Landbruget er en mangfoldig specialiseret verden, ulig alle andre, underlagt naturens kræfter, men også på mange måder med til at forme og ændre det landskab, vi kører forbi, der er et kulturlandskab med større eller mindre firkanter, grøfter og åer, hegn og skove, reguleret med love og regler og mangfoldig som naturen selv. Landbruget, vi kender i dag, er blevet til gennem erfaring høstet af generationer af landmænd, forbedret af forskning og iagttagelser, men altid underlagt naturens egne kræfter - kulde, varme, fugt, tørke og vind - erfaringen har indrettet landskabet under disse vilkår. Der er plantet hegn til læ, grøfter til regulering af fugt og ilt i jorden, en reguleret balance, der sikrer optimale forhold for kulturplanters krav om fundamentale livsbetingelser som væde, varme, luft og næring. Når der kommer andre aktører på banen - ofte uden kendskab til de forhold, der bringer balance i dette kulturformede landskab - så bliver krav og pligt ofte modsatrettede interesser. Vi betaler 1400 kr. Vi har krav på, vi producerer fødevarer. Vi har pligt til et valg på livsbetingelser. Nu er det heldigvis sådan, at landmændene er bevidste naturforvaltere, fordi det er en af mange nødvendige betingelser for at begå sig i denne forunderlige og vidunderlige verden, der er en sammenblanding af kultur og natur, ikke en adskillelse, men en nødvendig pagt. Prøv at forstå sammenhængen, så er det meget lettere at løfte et ønske til det ene eller andet uden at lede efter magtmidler til at stille krav, for så bliver det let de tungeste krav, der får førsteprioritet, og målt i disse års økonomiske størrelser er kravet til en forbedret økonomisk balance helt overskyggende - ja, fundamental. Så i stedet for at lede efter, hvad du mener at have krav på, så bidrag med, hvad du kan tilbyde af forbedringer for såvel borger som fugl, det vil give færre gnidninger og mere glæde og helt sikkert bedre resultater.

Forsiden