Bedre sammenhæng i sygdomsforløb

Debatten om kvaliteten på vores ældreområde er for alvor skudt i gang i forbindelse med regeringens temamøde

r om en kvalitetsreform af den offentlige sektor. Et af de store kerneområder er ”sammenhængende ældreservice i den offentlige sektor”, som har at gøre med den oplevelse, man som ældre medborger har af forløbet fra eksempelvis sygehusophold over hjemkomstperioden til genoptræningen. Denne nødvendige sammenhæng har ikke fungeret optimalt, hvilket regeringen åbenbart også er opmærksom på. Den har bebudet et lovforslag om at iværksætte en mere sammenhængende service for både ældre og yngre patienter på sygehusene i form af en fast kontaktperson som støtte. Dette er et skridt i den rigtige retning. De ældre har brug for at opleve en klar sammenhæng gennem hele forløbet fra sygdom til raskmelding. Ældresagen og Sammenslutningen for Ældreråd har under et temamøde om kvalitetsreformen bragt forslag på banen, som Dansk Folkeparti hilser meget velkommen som relevante elementer netop i forbindelse med den sammenhængende ældreservice. Ældresagen foreslår bl.a. en direkte udbygning af et såkaldt ”tovholdersystem”, hvor en bestemt kontaktperson får et ansvar for at følge den ældre patient på tværs af systemerne fra sygdom, diagnosticering over behandling på sygehus til udskrivning, hjemkomst, genoptræning osv. Samtidig skal der, ifølge Ældresagen, ske løbende status tjek af hele forløbet via fælles elektronisk patientjournal. Sammenslutningen af Ældreråd ønsker også en bedre sammenhæng i de ældres sygdomsforløb. Med et fokus på plejehjemmene foreslår Ældrerådene, at plejepersonalet inkluderes sammen med træningspersonalet i de ældres genoptræning efter sygdom, således at de ældre både fysisk og psykisk kan generhverve tabte færdigheder. Dette er gode forslag, som kan sikre en bedre kvalitet i den offentlige service over for vore ældre medborgere. Dansk Folkeparti vil være meget opmærksom på disse forslag i det videre arbejde med at sikre bedre kvalitet i den offentlige sektor.