EMNER

Bedre service for skibe ud for Skagen

Skawlink afløses til september af nybygget storebror

SKAGEN:I 20 år har den forholdsvis lille Skawlink med efternavnet II sørget for at skibe, som runder Grenen, kunne få forsyninger af næsten enhver art ombord, når de var ud for Skagen. Skawlink har gjort det godt, og det er stadig et skib, som er egnet som supply-båd, men efterhånden som skibene i international fart er blevet større og større, stilles der også større krav til vores skib. - Derfor afløses den nuværende Skawlink i begyndelsen af september af en nybygget storebror, fortæller direktør Leo Mikkelsen, Saga Shipping. Den nye supply-båd får også navnet Skawlink, og efternavnet bliver så III. Skibet bygges på Hvide Sande Skibs og Baadebyggeri. Skawlink III er både-og en nybygning. Forklaringen er, at skroget til den blev bygget allerede i 1994. Det skete da værftet i Hvide Sande og Hanstholm Bugserservice købte to nybyggede skrog til bugserbåde i Utska i Polen. Hanstholm Bugserservice har kun haft brug for den ene slæbebåd, "Thor," og skroget til den anden har ligget "stand by" på land i Hvide Sande indtil nu. Da skibet nu skal være supply-båd i stedet for bugserbåd er det nødvendigt at foretage en del ændringer af skroget. Leo Mikkelsen oplyser, at der ombord blandt andet bliver en ferskvandstank, som kan rumme godt 50 ton. - Der er flere og flere skibe, der ønsker at få friskt ferskvand ombord, når de runder Grenen, og det er store mængder de ønsker, siger Leo Mikkelsen. Skroget fra Polen får også nyt styrhus som bygges i aluminium. - Styrhuset kommer stort set til at ligne det styrhus, der er på den nvuærende Skawlink, fortæller Leo Mikkelsen. Den nye Skawlink er 21 meter lang, og den får en Mitsubishi-motor. Det er den nuværende besætning på Skawlink, der skal overtage storebroderen. Skawlink II skal således have ny besætning, hvor den kommer hen. Leo Mikkelsen oplyser, at den fremover skal fungere som supply-båd med en havn ved enten Øresund eller Storebælt som hjemhavn