Bedre service til samme pris

FAGFORENINGER:Det skal være billigere at være medlem af fagforbundet 3F, foreslår forbundsformand Poul E. Skov Christensen. Min mening er, at vi ikke skal have et billigere kontingent - vi skal have bedre service for de samme penge. Selvfølgelig betyder kontingentes størrelse meget for det enkelte medlem af ¿en rigtig fagforening¿ i forhold til en ¿gul fagforening¿. Det er her, den rigtige fagforforening skal blive endnu bedre end i dag. Vi skal blive bedre til at forklare medlemmerne, at kvalitet koster penge. Penge, der vel at mærke kommer medlemmerne til gode. Efter min opfattelse skal vi i den rigtige fagbevægelse blive endnu bedre til at være synlige ude på arbejdspladserne. Der laves i dag et stort stykke arbejde for at organisere både dansk og udenlandsk arbejdskraft. Fagforeningerne bruger utrolig mange kræfter på dette. Mit forslag er: Brug i stedet kræfterne på de medlemmer, der betaler deres kontingent til fagforeningen. 3F og de øvrige rigtige fagforeninger skal meget mere ud på arbejdspladserne for at kæmpe for og orientere medlemmerne om de resultater der er opnået. Dette, at medlemmerne fornemmer, at fagforeningen er netop der, hvor de har brug for den, vil give den effekt, at kollegerne ude på arbejdspladserne - også de uorganiserede - får øjnene op for fordelen ved at være medlem af en fagforening.