Bedre sexundervisning efterlyses

Den vrisne 60-årige biologilærer, der sammenbidt fortæller om bier og blomster. Eller den unge sygeplejerske, der med kondomer i hånden bramfrit snakker sex med eleverne. Seksualvejledningen i landets folkeskoler er meget forskellig både i kvalitet og kvantitet, og et af problemerne er, at lærerne uddannes meget forskelligt. Som reglerne er nu, er det obligatorisk, at der undervises i seksualvejledning i folkeskolerne. Men det er ikke et selvstændigt fag, og der er ikke afsat et fast timeantal, som skal bruges. Foreningen Sex og Samfund påviste i efteråret, at landets seminarier prioriterer sexundervisningen meget forskelligt. For eksempel havde kun syv ud af 20 seminarier udbudt kurser med fokus på seksualundervisning i det forløbne kursusår - og kun hos de fem var undervisningen obligatorisk. - Seksualundervisningen skal meget være bedre. Jeg har ofte lærere i røret, der simpelthen ikke ved, hvordan de skal gribe undervisningen an, siger Brian Linke, der er faglig koordinator i Sex og Samfund. Læge og seksualforsker Christian Graugaard foreslår, at seksualundervisningen opprioriteres voldsomt og eventuelt gøres til et linjefag på seminariet. - Vi skal have langt bedre og mere motiverede kræfter til at undervise i det her. Og vi skal først og fremmest udvikle nye og mere tidssvarende pædagogiske metoder på området. At man har kønshår er jo ingen forudsætning for at kunne formidle seksuelle emner. Det svarer jo til at hævde, at man kan undervise i dansk, bare fordi man har det som sit modersmål, mener Christian Graugaard. - Jeg er ikke så jubeloptimistisk, at jeg tror, at det kan forhindre gruppevoldtægter, men jeg mener bestemt, at det kan skabe et rum for kritisk diskussion og give de unge en mere afslappet og kompetent tilgang til, hvad det er, de foretager sig, siger Christian Graugaard. Trine Barfod, der er formand for Lærerstuderendes Landskreds, er enig i, at undervisningen på seminarierne ikke er god nok. Men hun tror ikke på en løsning med seksualundervisning som linjefag. - Det er et grundlæggende problem, at undervisningen ikke er ens og nogle steder ikke-eksisterende. Men der er allerede seks årsværk lagt ind på vores fire års uddannelse, og så bliver vi nødt til at fjerne noget andet. Hvis seminarierne skal prioritere det højere, må der bevilges penge til det, siger Trine Barfod. Undervisningsministeriet er på vej med nye retningslinjer, men intet tyder på, at der kommer et fast timeantal, som skolerne skal bruge på seksualvejledning. Formanden for Lærerseminariernes Rektorforsamling, Nils-Georg Lundberg, mener heller ikke, at seksualundervisningen skal gøres til et linjefag. - Jeg ved ikke, om undervisningen er for uens, men det er rigtigt, at den er forskellig. Men der kan ikke presses mere ind i læreruddannelsen. Seksualundervisningen er allerede en generel forpligtelse, og så er det op til de enkelte seminarier at integrere det i de andre fag, siger han og tilføjer, at der er andre alternativer: - Jeg ved, at mange lærere har problemer med at tackle seksualundervisningen. Men i nogle amter har man stor succes med, at en blandet gruppe af læger, sygeplejersker og unge mennesker tager sig af det. Det synes jeg er en god løsning. For det første får børnene kompetent undervisning, og for det andet skal de ikke bagefter have dansk eller matematik med den lærer, der lige har talt sex med dem, siger Nils-Georg Lundberg.