Bedre sikkerhed på sygehusene fra næste år

Sundhedsministeren har godkendt oplæg til et rapporteringssystem, der skal registrere lægefejl

NORDJYLLAND:Efter al sandsynlighed bliver det en realitet, at sundhedsvæsenet i 2003 vil komme i gang med at bruge et nyt rapporteringssystem, der gennem systematisk indrapportering af utilsigtede hændelser skal gøre det muligt for læger og sygeplejersker at lære af deres egne og hinandens fejl. Baggrunden for forslaget er, at der årligt sker et sted mellem 2000 og 5000 utilsigtede hændelser, der medfører patientens død, og at læger generelt undlader at tale om fejl og dermed lære af dem på grund af angst for at blive straffet. Sundhedsministeren har netop godkendt Sundhedsstyrelsens oplæg til systemet, og det skal behandles på et møde mellem sundhedsministeren og de sundhedspolitiske ordførere 10. december. Derefter skal man i gang med at udforme systemet rent praktisk. - Vi har fået positive tilbagemeldinger på forslaget, og nu er man i gang med det lovforberedende arbejde og med at finde penge til systemet. Der vil i løbet af december blive holdt møder med amterne om, hvordan de lokale systemer skal udformes, og der skal blandt andet tage stilling til, om amterne skal have et fælles system, eller om de vil have hvert sit, fortæller afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen, Jørgen Hansen. Grundstrukturen ligger allerede klar i forslaget - fejlene skal indrapporteres til to instanser. En lokal, hvor man sammen med den lokale ledelse analyserer fejlene, og en central, der skal være anonym, så lægerne ikke af angst for straf undlader at rapportere. Her skal man uddrage generelle erfaringer af fejlene til fælles brug. - Nu mangler vi bare at få det rent praktiske og økonomien på plads, men målet ser ud til at holde - at systemet bliver fuldt køreklart i løbet af 2003, siger Jørgen Hansen. Han håber, at man bliver enig om et fælles system lokalt i amterne, så man kan komme i gang hurtigst muligt. Det er endnu uklart, om amterne selv kan bestemme, om de ønsker det eller vil lave hvert sit. Nordjysk opbakning I Nordjyllands Amt ser formand for sundhedsudvalget, Karl Bornhøft (SF), positivt på det nye tiltag. - Det er en god idé. Der er ingen tvivl om, at vi er bedst tjent med så høj grad af åbenhed som muligt. Åbenhed er den eneste måde, hvorpå man kan gå ind og forebygge fejl i fremtiden, siger han. Karl Bornhøft er især glad for, at oplægget til rapporteringssystemet lægger vægt på, at der skal være en lokal forankring. - Det lokale gør det nærværende, der hvor folk arbejder. Vi vil tage positivt imod det ny initiativ og give vores bidrag til, hvordan man bedst kan gøre det lokalt. Han er enig i udgangspunktet om, at intet system er ufejlbarligt, og at det skal blive mere naturligt og legitimt, at sundhedspersonalet taler om og lærer af deres fejl. Og det skal der være tid til. - Man kan aldrig have for travlt til at overveje, om man gør tingene på den rigtige måde. Der er ved at ske en erkendelse af, at læger også er mennesker, og derfor også begår fejl. Det er et kulturskifte. Vi har opdraget læger til, at de skal vide alt og altid gøre det rigtige. Men vi må begynde at forholde os til læger, som vi gør til andre mennesker, siger Karl Bornhøft. Nordjyllands Amt kan altså ligesom de andre amter se frem til at blive inddraget i arbejdet med at give rapporteringssystemet form i løbet af den næste måneds tid, hvor der også vil blive holdt møder mellem ministeriet, Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Systemet har fra blandt andet Dansk Selskab for Patientsikkerheds side været kritiseret for, at det kun skal omfatte sygehusene. De ønsker, at de privatpraktiserende læger også skal være med.