Bedre styr på affald som deponeres

"Skrænten" på affaldspladsen inddeles i depoter efter affaldstype

SKAGEN:Der var en gang, hvor alle byer havde en losseplads til alt dét, borgerne ønskede at smide væk. Siden blev vi mere miljøbevidste og så blev alt dét, der på en eller anden måde kunne genbruges, sorteret fra, inden resten blev smidt på "skrænten" eller i depot, som man også kalder det. Fremtiden er, at der nu skal være styr på hvilken slags deponeret affald, der ligger de forskellige steder på "skrænten," og fremtiden er ikke langt borte - den begyndte faktisk i går, 1. januar. Lederen af genbrugs- og affaldspladsen i Skagen Kommune, H. P. Christensen, oplyser, at nye regler for genbrugs- og affaldshåndtering stiller krav om, at den plads, der bruges til deponering af affald, skal være inddelt i sektioner eller depoter efter hvilken type affald, der ligger i dem, og de kommunale genbrugs- og affaldspladser skal hvert år gøre op, hvor meget af de forskellige slags affald, der er blevet deponeret. Det er amterne, der i første led samler disse oplysninger. Sortering De nye krav til sortering af det affald, der skal deponeres, betyder, at der skal ske en ekstra sortering af alt det affald, der køres til genbrugs- og affaldspladsen. Det er i meget høj grad håndværksvirksomheder som for eksempel murerfirmaer, snedker- og tømrerfirmaer og virksomheder på havnen, for eksempel vodbinderier, der kommer med større mængder affald, der skal deponeres, og de nye krav til sortering er derfor også noget, som de kommer til at mærke. H. P. Christensen oplyser, at man har valgt at indrette containerpladsen for affald, der skal deponeres, så medarbejderne fra disse virksomheder selv kan sortere affaldet inde på pladsen. Det betyder, at de ikke behøver komme flere gange - med forskellige slags affald per gang, og at de kan komme med et læs blandet affald uden at skulle betale den meget høj pris, der er for at aflevere blandet affald til deponering. Den ekstra høje pris for at komme med blandede læs skyldes blandt andet, at det så er medarbejderne på deponeringspladsen, der skal stå for sorteringen - for affaldet skal sorteres. Tre slags Der er fremover fem slags affald, som affaldet til deponering skal sorteres i. To af den er farligt affald som PAH-forurenet jord og støvende asbest. De tre nye containere på pladsen er beregnet til henholdsvis mineralsk affald, inert affald og blandet affald. Det mineralske affald er blandt andet isoleringsmateriale, mineraluld, tagplader, eternitplader, glas, som ikke kan genbruges, og støberisand. Inert affald er glasfiber og afhærdet glasuld, udtjent sanitet, glasseret tegl og keramik. Disse ting skal deponeres, fordi der er bly i glaseringen i det meste af det gamle sanitet og på meget keramik. Containeren til blandet affald er, firkantet sagt, til alt det, der ikke passer ind i de andre grupper. Det kan for eksempel være trykimprægneret træ, beton beklædt med ikke genanvendelige materialer, PVC-materialer, som ikke kan genbruges, sand fra sandfang, ristestof og vejopfej, sandblæsningssand, trawl og wirer. Hvis et vodbinderi kommer med et helt læs, som udelukkende består af gamle trawl, garn og wirer, skal det køres direkte i depot i den sektion, som er beregnet til blandet affald. Det er kun i de tilfælde, hvor affaldet er blandet på bilen, der skal sorteres over i containerne på deponeringspladsen.