Bedre styring

SKIBSOPHUGNING:I 2010 bliver det forbudt at bruge enkeltskrogede tankskibe, så vi bedre undgår oliekatastrofer i vore farvande. Men når disse skibe skal skrottes, sker det alt for ofte, at skibene sejles til Fjernøsten, hvor de bliver hugget op under helt og aldeles kritisable forhold. Inden for de sidste 20 år har 400 arbejdere mistet livet på denne måde og 6000 er blevet alvorligt kvæstet. Også miljøet lider under disse ophugninger, hvor der ikke tages spor hensyn til hvilke stoffer der slipper ud i havet under arbejdet. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Derfor bør EU sammen med den internationale søfartsorganisation, IMO gøre noget for at komme denne uetiske skrotning af skibe til livs. Et af problemerne er, at skibsredere via et smuthul i den internationale lovgivning kan omgå forbuddet mod eksport af farligt affald. Dette smuthul skal lukkes hurtigst muligt. Problemet er globalt og skal derfor også løses globalt. Et skridt på vejen ville være, at EU-Kommissionen i første omgang skaber overblik ved at udarbejde en liste over de skibe, som snart skal skrottes og en liste over, hvilke ophugningssteder, der har orden i sagerne. Samtidig bør EU-Kommissionen undersøge, om der kan udvikles muligheder for at skibe kan renses og ophugges miljørigtigt inden for EU's grænser. Vi bliver nødt til at få styr på ophugningen af de enkeltskrogede skibe, så det sker på en miljørigtig og socialt acceptabel måde. EU er en stærk spiller og kan lægge det nødvendige pres på IMO, så løsningen på problemet kommer til at gælde alle lande.