Arbejdsmiljø

Bedre sygeløn flere sygedage

Arbejdere er blevet mere syge, efter at sygelønsordningerne er blevet bedre

NORDJYLLAND:Landets arbejdere har fået flere sygedage, efter at de har fået bedre sygelønsordninger og nu i mange tilfælde har fuld løn under sygdom. Faktisk er arbejdernes korte fravær - fravær, der varer mindre end 14 dage - steget med næsten 30 procent siden 1992, viser Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) såkaldte fraværsstatistik. Stigningen er kommet samtidig med, at mange har fået bedre sygelønsordninger, så de stort set ikke mister løn, når de er væk. Op imod 70 procent af alle arbejdere på DA/LO-området når senest næste år op på at have sygelønsdækning i mindst fem uger. Landets funktionærer, der i hele perioden har haft fuld løn under sygdom, har ikke fået flere sygedage i samme periode. Så visse bliver åbenbart lokket til at nappe en fridag, når de alligevel får det samme i lønningsposen, antydes det i DA's blad, Arbejdsmarkedspolitisk Agenda. - Erfaringerne viser, at forbedrede ordninger af nogle arbejdere ses som en mulighed for at få et par ekstra fridage. Det vil dog formentlig udligne sig, hvis alle arbejdere får funktionærlignende vilkår, siger forskningschef Torben Berg Sørensen fra firmaet Sociologisk Analyse i Risskov. Han mener, at mange på grund af et stigende arbejdspres kan føle et behov for at tage et par fridage ind imellem. LO-sekretær Marie-Louise Knuppert tror ikke på, at de nye sygelønsordninger har givet folk mere lyst til at pjække fra arbejde. - Forklaringen er nok snarere, at arbejdstempoet bliver skruet op flere steder, og at folk får større opgaver, siger hun. Hos Electrolux i Fredericia har man grebet ind og har fået sygefraværet halveret på halvandet år, fordi ledelsen tager en snak med alle ansatte, der har haft over fire dages fravær på tre måneder. Mens arbejdere i Danmark generelt er sygemeldt mellem tre og tre en halv procent af deres arbejdstid, er tallet cirka 1,5 procent for funktionærer, viser DA's tal. Erhverv 1. sektion side 10