Bedre tider for ØAH Hallen

HALVRIMMEN:- Sidste år betegnede jeg fremtiden for ØAH Hallen som lidt usikker rent økonomisk, men at vi da håbende på, at den sunde fornuft ville slå igennem i samarbejdet mellem kommune og idrætshaller, sagde Stig Vestergaard i sin formandsberetning på årets generalforsamling i ØAH Hallen. - Og det er heldigvis lykkedes - ikke mindst takket være et stort arbejde fra vores lokale politikere. Vi har med virkning fra 2005 fået hævet vores driftstilskud fra kommunen væsentligt. Når vi var sakket agterud i forhold til de øvrige haller, skyldes det, at ØAH Hallen fra starten blev finansieret med indexlån, der var betydelig billigere i starten, men som til gengæld har medført en årlig stigning i den samlede ydelse på ca. 13.000 kr., sagde formanden. Han fortalte, at hallen har fået en fair behandling i kommunalbestyrelsen, som giver hallen mulighed for at få lavet nogle af de forbedringer og tiltrængte vedligeholdelser, som der naturligt vil være i en 17 år gammel bygning. Det var en tilfreds og meget taknemlig formand, der fortsatte beretningen med en gennemgang af de talrige aktiviteter, som foregår i hallen og dens omgivelser i de fleste af døgnets timer. Selv i skolernes sommerferie, hvor der i år for 12. gang holdes en af DBUs fodboldskoler. Stig Vestergaard forudså en lidt usikker periode i forbindelse med de kommende kommunesammenlægninger, men følte sig overbevist om, at ØAH Hallen også i Jammerbugtkommunen vil kunne opfylde et behov og blive brugt efter sit formål. Halvrimmen Forsamlingshus - som hører under ØAH Hallen - har haft et roligt år. Regnskabet viser et underskud, som må tilskrives nyt tag på billardbygningen og udgifter ved omlægning af de gamle lån. For 2005 forventes positive resultater for begge regnskaber. Kurt Mølgaard fremlagde regnskaberne, som for hallens vedkommende balancerer med 6.510.821 kr. Indtægterne var 1.038.510 kr. mod udgifter på 1.009.957 kr. Altså et overskud på 28.553 kr. Forsamlingshuset har haft indtæfter på 94.007 kr., udgifter på 110.039 kr., hvilket resulteter i et minus på 16.032 kr. Samtlige valg var genvalg. Bestyrelsen har følgende sammensætning: Stig Vestergaard, formand, Kaj Pedersen, næstformand, Per Corlin, sekretær, Harry Jensen, Jens Karl Pedersen, Brian Rasmussen, Jan Christensen, Hans Skole, Jens Sørensen samt kommunens repræsentanter Erling Jacobsen og Aksel Vad. De fem førstnævnte udgør forretningsudvalget. Bjarne Pedersen og Finn Jensen fortsætter som suppleanter. Niels Skall blev genvalg som revisor med Inger Christensen som suppleant.