Bedre tilbud til sindslidende

Arbejdsgruppe vil give sindslidende de mulige tilbud

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Kommunalreformen betyder, at den ny Brønderslev-Dronninglund Kommune får flere opgaver inden for socialpsykiatrien. Ældre- og Handicaprådet har drøftet strukturen for socialpsykiatrien i den nye kommune. Det slås fast, at målet med kommunalreformen på det sociale område er at sikre en udvikling, hvor der er kvalificerede tilbud til blandt andet sindslidende. Alle borgere med behov for en socialfaglig indsats skal have de nødvendige botilbud og anden hjælp i deres nærmiljø, og i sammenhæng med det liv, som leves af andre borgere. Kommunalbestyrelsen har besluttet at overtage døgninstitutionen Hedebo. Det er en ny opgave i forhold til tidligere. Der har været nedsat en projektgruppe, der har set det som sin opgave at videreudvikle de socialpsykiatriske tilbud til personer med sindslidelser, baseret på respekt og ligeværd. Der skal gives det mindst muligt indgribende tilbud med respekt for den sindslidendes selvbestemmelsesret. Der vil være 20,5 ansatte inden for området ved højeste serviceniveau, hvor udgifterne vil være 24,5 mio. kr. Ved valg af middel serviceniveau skal der været 17 stillinger og udgifterne vil være 23,7 mio. kr. Ved valg af laveste serviceniveau vil der være 14 ansatte og udgifterne vil være 22,5 mio. kr. Arbejdsgruppen foreslår det højeste serviceniveau, så der kan bibeholdes et værested fysisk i såvel Dronninglund som Brønderslev, ligesom det betyder, at der etableres et støttecenter i både Brønderslev og Dronninglund. - Men dette spørgsmål kommer op i forbindelse med budgetlægningen til efteråret for den ny kommune, fortæller formand for ældre- og handicapudvalget, Ole Jespersgaard (S). Ældre- og handicapudvalget er ikke enig med arbejdsgruppen, der ønsker to ledere. Ældre- og handicapudvalget mener, at der kun skal være én overordnet leder. Der lægges op til, at det bliver Ellen Badstue fra ”Det Blå Hus”. Ældre- og handicapudvalget udviser forståelse for, at der skal være tilbud til de personer, der udsluses fra Hedebo. Det skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen, hvor de skal være. - Det er planen, at beboere skal være maksimalt tre år på Hedebo. Men vi tror, at der er brug for langtidspsykiatriske pladser, fortæller Ole Jespersgaard.