EMNER

Bedre tog og Limfjordstunnel

Mandag 12.3. har NORDJYSKE Medier arrangeret en meget relevant trafikhøring.

Tiden er meget velvalgt, for der er behov at opgradere den kollektive trafik i Nordjylland. Desværre har regeringen og Dansk Folkeparti støttet af de radikale lavet det helt uforståelige trafikforlig, hvor vi nordjyder, der også har den ringeste togbetjening, de ældste skinner og mest nedslidte signalsystemer skal vente længst på, at der sker noget. Dernæst er der meget behov for at vi får truffet beslutning om den tredje Limfjordsforbindelse og jeg ser gerne at der bliver lavet et ekstra tunnelrør. Der er meget behov for, at staten påtager sig et ansvar for, at vi hurtigst muligt får en ekstra kapacitet i flaskehalsen mellem landsdelene. I den forbindelse vil jeg have meget svært ved at sige ja til en Femern-forbindelse, før vi har fået ordnet vores egen infrastruktur. Det ville klæde regeringen at få lavet ordentlige undersøgelser over, hvilken betydning det vil få ved at lave en sådan forbindelse. For mig er der ingen tvivl om, at vores færgeforbindelser til og fra Frederikshavn vil blive hårdt ramt. Det er forhold, som vi bør meddele regeringen med passende styrke.