Videregående uddannelser

Bedre uddannelse

ÆLDREPLEJE:Personalet skal have bedre uddannelse. Sådan har det lydt i forbindelse med plejen af vores ældre de senere uger, og en bedring er på vej! Jeg har netop godkendt, at fire centre for videregående uddannelser (CVU’er) kan udbyde helt nye diplomuddannelser i Tværfagligt Ældrearbejde. Uddannelsen kan starte til september. Målgruppen for den nye tværfaglige diplomuddannelse i Tværfagligt Ældrearbejde er medarbejdere i offentlige og private virksomheder. Faggruppen er primært ergoterapeuter, ernærings- og husholdningsøkonomer, fysioterapeuter, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger. Uddannelsen skal styrke de studerendes kompetencer inden for ældreområdet, så de kan være med til at give ældre endnu mere kvalificeret opmærksomhed og sundhed. Diplomuddannelsen vil blive udbudt af CVU’er i Nordjylland, København, Sønderjylland (har søgt sammen med CVU Alpha i Silkeborg) samt i Midt- og vestjylland.