Bedre veje - bedre hverdag

Hullede eller oversvømmede veje, vejarbejde og trafikkaos - ikke noget, som gør livet nemmere, når vi skal køre på arbejde, hente børn og handle ind.

Vi ved, at vejproblemer betyder tab af tid og penge – det giver en stresset dagligdag, og arbejdskraften sidder fast ude på vejene, i stedet for at kunne flytte sig hurtigt frem og tilbage. En kortsigtet politik på dette område, kan derfor blive ufattelig dyr for hele samfundet på længere sigt. Investeringer i vejenes vedligeholdelse er til gengæld investeringer, som vil skabe fremkommelighed og fremgang, for den enkelte såvel som for samfundet. Jeg har tidligere gjort opmærksom på behovet for investeringer i vejene, og nu ser det ud til, at de døve endelig har fået ører. Der er en langt mere enstemmig tale i det politiske, som bakker op om, at der skal findes en løsning på udfordringerne med de nedslidte veje. Der er ingen tvivl om, at både stat og kommuner må opprioriterer at finde finansiering til yderligere investeringer i det danske vejnet. En god løbende vedligeholdelse af vejnettet er det bedste, vi kan gøre for vores infrastruktur. Hvis ikke vi hvert eneste år sørger for en den fornødne vedligeholdelse af vore veje, så kommer der hurtigt problemer for både trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Og det kan mærkes i hverdagen. Jeg vil gerne fremhæve, at Regeringen med aftalen om finansloven for 2010 tog ansvarligt hånd om vedligeholdelsesefterslæbet på statsvejnettet. Der blev ekstraordinært afsat 2,7 mia. kr. i perioden 2010-2013. Sådan kan vi forhåbentligt få indhentet af det forsømte på statens veje. Men det står desværre også klart, at der findes et stort vedligeholdelsesefterslæb på det kommunale vejnet. Så der skal ikke lægges skjul på, at landets kommunalbestyrelser må til at fokusere mere på vejenes tilstand i de kommende år. Vejene er landets blodåre. Hvis de stopper til, betyder det betydelige forringelser for os alle. Kortsigtede løsninger er uacceptable her, og den hårde vinter har flere steder i landet taget hårdt på de i forvejen skrøbelige veje. Opprioritér vedligeholdelse af vejene – det er ansvarlig og handlekraftig politik.

Forsiden