Bedre vejledning til unge

Sæby med i samarbejde om et center for uddannelse

SÆBY:Det er de unge, der i langt højere grad end tilfældet er i dag, skal i højsædet, når der fra august næste år etableres et samlet uddannelescenter for Vendsyssel. Planen er at samle viden om de forskellige uddannelsesmæssige tilbud til de unge under mere professionelle rammer end i dag, hvor alle skoler hver især har lærere knyttet til den særlige opgave at vejlede de unge videre frem i verden. Fremover kommer denne vejledning til at foregå i centre, og meget tyder nu på, at der bliver tale om et fælles center for en stor del af Vendsyssel; nemlig med deltagelse af Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken-Vrå, Skagen, Frederikshavn, Læsø, Sæby og Brønderslev kommuner. Udvidet samarbejde Siden sommer har der været forberedende samarbejde mellem de fire førstnævnte, men netop nu er det samarbejde blevet udvidet med de øvrige kommuner. Det er dog først senere på måneden, at samtlige borgmestre fra de omtalte kommuner mødes for at drøfte fremtidens uddannelsesvejledningscenter i Vendsyssel. Mødet finder sted i Hjørring, hvor borgmestrene blandt andet skal drøfte den geografiske beliggenhed af et sådan center. Meget tyder på, at man vil sikrer ”en geografisk afbalanceret model”, som det hedder i sagsfremstillingen fra Hirtshals Kommune. Her forudser børne- og kulturchef Jørgen Rasmussen dog ikke det store slagsmål kommunerne imellem for at få centrets adresse under postnumret. - Der bliver tale om at ansætte en fælles leder, mens det meste af arbejdet kommer til at foregå decentralt, siger han. Det er nemlig ikke sådan, at et uddannelsesvejledningscenter kommer til at erstatte de eksisterende ordninger på skolerne, det bliver derimod et supplement. Primært vil der være tale om at udbygge en netportal, så man herfra kan hente oplysninger om uddannelser. Dertil kommer at der er på tale at etablere personlig vejledning uden for skoleregi for eksempel på biblioteker på faste dage i ugen. På den måde bliver en væsentlig opgave for centret at koordinere og administrere vejledningen. Færre fejlvalg Hensigten er at hæve kvaliteten af vejledningen og formindske antallet af de unge, der falder fra den uddannelse, de i første omgang valgte. Ved at samle kræfterne regionalt i et center vil det for de unge få den fordel, at de enkelte vejledere på skolerne vil være klædt bedre på med hensyn til opdatering af og viden om forskellige uddannelsesmæssige tilbud. - Ved at gå sammen i et center får man en bred berøringsflade med ungdomsuddannelserne, samtidig med at antallet af samarbejdspartnere bliver større, forudser Jørgen Rasmussen. Der er ikke afsat flere penge til projektet end de, der i de enkelte kommuner i forvejen er afsat til vejledning af unges uddannelsesvalg. Det er en lov vedtaget i Folketinget i april i år, der har sat kommunerne landet over i gang med at tale sammen på kryds og tværs af kommuneskiltene om, hvordan man bedst muligt løser opgaven at få etableret de lovpligtige vejledningscentre. Centrene, der kommer til at bestå af omkring 50 på landsplan, skal overtage ansvaret for skolevejledning og ungdomsvejledning. Der skal i løbet af januar endelig tages stilling til, om nævnte kommuner i Vendsyssel skal gå sammen om et center.