EMNER

Bedre vilkår for borgere og medarbejdere!

FRAVÆR:Der er sket et fald i fraværet hos vore medarbejdere i Mariagerfjord Kommune, hvilket er positivt! Det overrasker mig dog, at det kun er indenfor de seneste ni måneder, som borgmester Maarup citeres for. Hvad er grunden til, at det kun er de seneste ni måneder. Seneste valg var for fire år siden og med respekt for, at resultater tager tid, så er tre år nok lige i overkanten. Det nye flertal i byrådet skal udvise større handlekraft og tage fat i opgaverne inden de udvikler sig til problemstillinger. Derved bliver vore medarbejdere mere effektive til gavn for både kolleger og borgere. Effektive medarbejdere der trives er en væsentlig årsag til, at en virksomhed eller kommune kan generere bedre og bedre resultater, og de ekstra penge, der vil blive til rådighed, kan så benyttes til at styrke såvel skole, ældre- som fritidsområdet eller andre vigtige områder. Vi skal i meget større omfang sætte medarbejderne i fokus, det er kommunens vigtigste aktiver! Hvis medarbejderne får mindsket det sygefravær, der har været og fortsat er, vil det frigøre yderligere arbejdsdage. Disse ”ekstra” arbejdsdage vil komme borgerne til gode med formindskede sagsbehandlingstider og dermed øgede resultater, - altså en rigtig win/win situation hvor det kommer alle til gavn og glæde -både kolleger, der får mindsket arbejdspresset, og borgerne, der opnår bedre service. Det handler om at videreføre denne positive tendens markant og skabe et øget og styrket fundament for Mariagerfjord kommune i fremtiden.