Lokalpolitik

Bedre vilkår for handicappede ved Lille Sø

Det er næsten gratis at forbedre adgangsvejene til søen

SEJLFLOD:Fremover skal det være lettere at være handicappet turist i Sejflod. I hvert fald hvis man vil besøge Lille Sø - eller Bettesø som borgmesteren kalder den. Lettelsen skyldes, at borgmestrene fra Støvring, Arden, Sejlflod og Skørping kommuner sammen med amtet i efteråret 2001 blev enige om at arbejde for større tilgængelighed til natur- og kulturværdier i det østlige Himmerland. Siden er der holdt en række møder, og hver kommune har udpeget potentielle besøgssteder, som er fundet egnet til at blive gjort mere tilgængelige. For Sejlflod Kommune drejer det sig om et projekt, der skal retablere den tidligere platform ved Lille Sø med tilhørende gangbro og kørebro samt anlæggelsen af en helt plan p-plads. Sådan et projekt er ingenlunde gratis. Det forventes at løbe op i mere end en kvart million kroner. Sammen med projekterne fra de andre kommuner indgår det nu i en pulje, der skal søges støtte til gennem diverse fonde og pengekasser og skattekister. For Lille Sø projektet er det tænkt, at halvdelen skal komme fra Leader+-puljen. Tips- og lottomidler skulle gerne finansiere en fjerdedel, og Friluftsrådet skulle gerne punge op med 15 procent. Det giver 10 procent, som Sejlflod Kommune selv skal finde. Byrådet besluttede onsdag aften at bevilge 30.000 kroner til projektet. Men kommunen arbejder samtidig på, at beløbet skal have mere symbolsk karakter, fordi man vil forsøge at inddrage beskæftigelsesværkstedet i projektet, således at kommunekassen ikke bliver direkte berørt. I hvert fald ikke ret meget.