Motionsidræt

Bedre vilkår - men hvordan?

Når du dyrker idræt i en forening, går til spejder eller på et aftenskolehold, så bidrager kommunen med tilskud og lokaler.

Via kommunens fritidspolitik forsøger vi at skabe de bedst mulige rammer for borgernes udfoldelser, så alle har mulighed for at skabe sig en fritid, der giver næring til krop og sjæl. Men vores fritidsvaner ændrer sig. Undersøgelser viser f.eks., at spejderbevægelsen stagnerer, og at befolkningen dyrker mere idræt, men ikke i foreningsregi. Vi løber en tur, når det passer ind i arbejds- og familielivet, vi går i fitnesscenter eller vi booker en times badminton på klippekort. Deltagelsen i foreningsaktiviteter med faste mødetider stagnerer, mens de selvorganiserede aktiviteter vokser. Vi har som kommune kun begrænsede muligheder for at yde tilskud til de selvorganiserede tiltag. Mens Folkeoplysningsloven giver foreninger krav på lokaler og tilskud til børn og unge under 25 år, er den selvorganiserede og mere spontane udfoldelse ikke lovmæssigt sikret økonomiske tilskud eller kommunal opmærksomhed. I Aalborg Kommune prioriterer vi sundhed og motion gennem f.eks. KRAM-projektet. Vi vil gerne give borgerne en bred vifte af fleksible bevægelsesmuligheder. Derfor har vi blandt andet givet tilskud til etableringen af 14 multibaner rundt om i Aalborg, vi har sat træningspavillioner op ved populære løbestier, og vi var blandt de første i landet til at yde tilskud til fitness i foreningsregi. I den nye Jomfru Ane Park skaber vi nu et stort aktivitetsområde, som kan bruges til idræt og bevægelse af alle, der kommer forbi. Udviklingen i befolkningens fritidsvaner betyder, at vi vil modernisere Aalborg Kommunes fritidspolitik. Vi vil gerne tilbyde bedre rammer for fritidslivet, hvis vi kan. Måske er der områder, vi ikke er opmærksomme på. Måske kan vi lempe på regler og administration, så tilværelsen bliver lettere for de mange, der yder en frivillig indsats for at få foreninger og andre lokale tiltag til at fungere. Derfor indbyder vi nu til en åben debat om fritidspolitikken. Vi har bedt en række aktører indenfor fritidsområdet om at skrive deres synspunkter om kommunal fritidspolitik og om folkeoplysningsloven, som nu formentlig står foran en revision. Debatindlæggene vil blive bragt i NORDJYSKE de næste uger. På den måde håber vi, at der kommer nye vinkler frem i debatten – og ny inspiration. Vi håber også at høre fra dig. Hvordan kan vi skabe bedre vilkår for din fritid? Er der punkter i den kommunale fritidspolitik, som du undrer dig over? Noget, du mener bør laves om? Så skriv et indlæg i avisen eller på vores blog, www.aalborgkommune.dk/fritidsdebat, hvor såvel de professionelle debattørers indlæg og borgernes indlæg kan læses og diskuteres. Vi håber, at mange vil deltage.Debatten vil formentlig kulminere med en debataften eller konference i foråret. Herefter formulerer vi en ny fritidspolitik. Efter en høringsfase vil den træde i kraft 1. januar 2010.