Bedre vilkår

LEDIGE:Regeringen har stirret sig blind på dagperiodens længde og vil have den halveret til kun to år. Som begrundelse mener den, at det skulle give hjælpe flere i arbejde. Som ganske almindelig pensionist efter 50 år på arbejdsmarkedet kan jeg ikke forstå begrundelsen. Og det er sikkert heller ikke den reelle. Om dagpengeperioden er ét år eller ti år, er efter min mening ligegyldig. Det, som det handler om, er, om der er arbejde til de ledige. Er der et arbejde i området, den ledige er kvalificeret til, så er vedkommende jo faktisk tvunget til at tage det. Er der ingen job, hvad hjælper det så med en nedsættelse af dagpenge-perioden? Det var bedre, om arbejdsministeren virkelig lagde sig i selen for at gøre noget for den ledige. Give mulighed for kurser, efteruddannelse, forbedre voksenlærlinge-uddannelsen og mere i den dur fra dag 1. Kan der ikke skaffes job til den ledige og dagpengeperioden er slut, er der kun kontanthjælp tilbage. Og det ved vi kan ødelægge en hel families dagligdag. Og det er vel ikke målet? Ganske vist ved vi, at denne regering gerne ser så stor ulighed blandt borgerne som mulig. Men vel ikke sådan i denne sag! Er der nogle, der kan forklare mig hvad det her reelt går ud på. Ole Michaelsen Klangshøjvej 17, Gl. Vennebjerg, 9800 Hjørring hom@os.dk