EMNER

Bedst at sige fraher og nu

Jeg deltog i et møde i Brønderslev tirsdag 7.12. på restaurant Hedelund, arrangeret af Den Danske Europabevægelse, hvor folketingsmedlem Tina Nedergaard (V), Arne Johan Thrane (K) og Morten Messerschmidt (DF) sad ved panelbordet.

Debatten drejede sig om, hvorvidt Tyrkiet skal indlemmes i EU. Til trods for, at både Tina Nedergaard og Arne Johan Thrane, formulerede sig både godt og sagligt, blev jeg ikke overbevist om, at Tyrkiet bør indtræde i EU og det begrunder jeg i disse fem punkter. * For det første mener jeg ikke, at Tyrkiet hører med til Europa, da ca. kun 10 pct. ligger i Europa, resten ligger i Asien. Derfor glæder det mig da også, at en konservativ folketings-kandidat i Århus har samme opfattelse og lægger op til, at det er en sag for EF-domstolen. * For det andet er Tyrkiet jo ikke udviklet i europæisk forstand. Det er jo et økonomisk meget tilbagestående og underudviklet land, som er stærkt præget af nogle enorme klasseforskelle. Noget helt andet er jo at Tyrkiet er et islamisk land, som alene af den grund vil have svært ved at samarbejde med et kristent EU * For det tredje er der jo de forskellige kriterier, som Tyrkiet ikke opfylder, såsom Københavns kriteriet, Balledur- principperne (som jo er særdeles relevante i besættelsen af Cypern, som jo er medlem af EU og Nato) Lausanne-traktaterne, som jo indebærer en total ændring af Tyrkiets forfatning mht. straffelovgivning, ægteskabslovgivning det religiøse lovgivning m.m. * For det fjerde ar f.eks., den tyrkiske inflation i 2001 på hele 54,4 pct. mod de ca. to pct. i de 15 gamle EU-lande (og ca. 6 pct. i de nye EU lande) Samtidig var det tyrkiske statsunderskud i 2001 på 28,7 pct.. Til sammenligning var den i de gamle EU-lande på 0,8 pct. (og ca. 4,1 pct. i de nye EU lande) I samme periode havde Danmark et overskud på tre pct. af BNP. * For det femte vil en optagelse af et økonomisk underudviklet Tyrkiet med over 70 mio. indbyggere medføre et kaotisk indvandrepres på EU-landene, og der vil blive dannet endnu større islamiske parallelsamfund, idet vi jo gang på gang oplever, at flertallet fra islamiske lande ikke er interesseret i at integrere sig i vores samfund og kultur. Både Tina Nedergaard og Arne Johan Thrane sagde på et tidspunkt i debatten, at de var bange for reaktionen fra Tyrkiet, hvis man sagde nej til dem nu. Det er dog den dårligste forklaring, jeg længe har hørt. Det er da bedre at sige fra her og nu, inden vi kommer alt for langt i processen og så forklare tyrkerne, hvorfor vi ikke kan indlemme dem i EU, og her kan man jo så bruge nogle af de argumenter, som jeg her har skitseret. Dermed ikke sagt, at man ikke kan tilbyde Tyrkiet en form for handelsaftale, således at de er med på sidelinien og kan få afsat deres varer til Europa.