Bedst til at få syge tilbage på job

Frederikshavn bedst blandt 91 danske jobcentre. Hjørring nr. 49 og Brønderslev nr. 82

Arbejdsmarkedsstyrelsen har netop kåret Jobcenter Frederikshavn/Læsø til det bedste jobcenter i Danmark til at nedbringe langvarige sygedagpengesager, hvor borgere er sygemeldt over 26 uger. Det fortæller jobcenterchef Niels Bach fra Frederikshavn. Arbejdsmarkedsstyrelsen har lavet en liste over samtlige 91 jobcentre og på den ligger Hjørring på en 49. plads mens Brønderslev ligger i bunden på en 82. plads. Jobcenterchef Niels Bach forklarer, at man har oplevet en nedgang på 33 procent i antallet af mennesker, der er på sygedagpenge. Det er mennesker som har været sygemeldt fra et halvt og op til et helt år. I tal er man gået fra 708 sager i august 2008 til 473 sager i august 2009. I Hjørring er nedgangen i antallet af sager seks procent, 615 i 2008 og 584 i 2009. Antallet af sygesager i Brønderslev er steget fra 247 i august 2008 til 279 august 2009. Det svarer til 13 pct. Jobcenterchefen i Frederikshavn er naturligvis glad for resultatet. - Det er vigtigt at pointere, at resultaterne er skabt gennem en individuel indsats i samarbejde med borgerne. Væk med de meget syge Han tilføjer, at Frederikshavn Kommune har indgået en aftale med et eksternt firma, som tog sig af 143 sager, hvor borgere havde et sygdomsforløb på mere end 52 uger. - På den måde fik de 21 medarbejdere i sygedagpengeafdelingen mulighed for en hurtigere og en mere intensiveret indsats i forhold til sygedagpengesagerne. Det har betydet, at mange borgeres sager er afklaret på kortere tid. Al erfaring viser, at kun halvdelen vender tilbage til deres job, hvis man har været sygemeldt i mere end 13 uger. - Derfor er det overordentlig vigtigt for os, at vi tidligt i sygdomsforløbet kommer i dialog med borgerne. Vi har mødt tilfredse borgere og har således ikke en lang hale af klagesager i forbindelse med, at vi har intensiveret vores indsats, siger chefen, der i øvrigt ikke selv kan tage æren af indsatsen, da han lige er tiltrådt. Sagsbehandlerne gør meget ud af kommunikationen med hver enkelt borger. - Og mit klare indtryk er, at de sygemeldte føler sig godt behandlet af imødekommende og kompetente sagsbehandlere. Han håber på, at Frederikshavn kan forsvare sin førsteplads. Landsgennemsnittet i Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse var i øvrigt på seks procent. Med til historien hører, at Frederikshavns sygedagpengeafdeling lå højere med 708 sager i 2008 højere end for eksempel Hjørring med 615. Der var altså flere syge i Frederikshavn, selvom befolkningstallene i de to kommuner er stort set ens. - Men når Arbejdsmarkedsstyrelsen sammenligner antallet af sager på samme tidspunkt i samtlige kommuner, så er der tale om en valid opgørelse, som netop måler indsatsen på samme måde for alle 90 kommuner, forklarer Niels Bach.