Naturvidenskab

Bedst til at spare?

Hvem vil være Danmarks første Energiby? Hvilke kommuner er allerbedst til at spare på energien, nedsætte CO2-udslippet

ENERGIBY-KAMPAGNE:Hvem vil være Danmarks første Energiby? Hvilke kommuner er allerbedst til at spare på energien, nedsætte CO2-udslippet – og ikke mindst sørge for at inddrage sine borgere undervejs i arbejdet? Til efteråret udnævner Klima- og Energiministeriet tre byer, som skal være mønstereksempler for andre kommuner, og som frem mod klimakonferencen i København i december 2009 vil blive fremhævet som mønstereksempler på, hvor godt arbejdet kan gøres. For at blive Energiby skal man leve op til ti kriterier. Vi har lavet de ti krav sådan, at kommunerne skal være i forreste række – og blive ved med at være det, så kravene skal blive stadigt strammere. Samtidig sørger vi for ikke at straffe de kommuner, der er gået tidligt i gang og allerede har gjort en indsats. Mange kommuner er heldigvis godt i gang med arbejdet. Vi ser passivhuse, elsparekonkurrencer, erhvervsliv med kloge og fremadsynede energiløsninger, flere grønne indkøb og meget mere. I meget høj grad handler klimaarbejde om at tænke sig om og ændre på vaner – der kan hentes meget på de lavthængende frugter. Men vi ser også eksempler rundt i landet, hvor gode kræfter virkelig går ind i arbejdet og laver helt nye og banebrydende løsninger. Det er de løsninger, vi skal sørge for, at alle får øje på, så vi kan dele erfaringer med hinanden. Hvem vil være med i forreste række blandt fremsynede kommuner og blive Energiby? Vi har ansøgningsfrist 1. september, så det er bare om at komme i gang.