Energiselskaber

Bedste år for kraftvarmeværk

Overskud på 622.000 kr. i stedet for underskud på 300.000 kr.

JERSLEV:På Jerslev Kraftvarmeværks 44. generalforsamling kunne formanden, Arne Larsen, i sin beretning konstatere, at varmeværket er kommet ud af det forløbne regnskabsår med det bedste resultat i værkets historie. Det reviderede regnskab viser et overskud på 622.000 kr., mens der var budgetteret med et underskud på 300.000 kr. Til vedligeholdelse af motorerne, der står foran eftersyn og renovering, er der hensat 10 kr. pr. kørt motortime, i alt 114.000 kr. På henlæggelseskontoen står der ialt 1.341.621 kr. På grund af det gode resultat har bestyrelsen valgt at lade prisen falde med 5 øre til 30 øre pr. kWt. Det meget positive resultat er opnået ved en heldig tegning af gaskontrakter og en heldig omlægning af lån. Formanden turde dog ikke spå om, hvordan priserne vil udvikle sig, når el- og gasmarkedet bliver frit ved nytårsskiftet. Et brud på hovedledningen i Livøgade medførte udskiftning af både hoved- og stikledninger, hvilket kom til at koste ca. 200.000 kr. Samtidig blev der lagt hovedledning til den nye udstykning i Lyøgade. Arne Larsen beklagede, at der endnu ingen byggegrunde er solgt i Lyøgade til trods for, at det nok er de billigste i kommunen. - Brønderslev Kommune er mest interesseret i at sælge grunde i Vestskoven i Brønderslev, og at Jerslev Borgerforening gør for lidt pr-arbejde for Jerslev, sagde Arne Larsen. Revisor Per Kallehauge gennemgik regnskabet. Han oplyste, at der er solgt strøm til BOE for 3.527.306 kr. og solgt varme til forbrugerne for 4.133.656 kr. Varmeværket har tilbagebetalt knap 100.000 kr. til andelshaverne, mens der har været en efterbetaling fra andelshaverne på 213.614 kr. Til indregning i næste års varmepriser er overført 629.093 kr. Til bestyrelsen genvalgtes Evald Nielsen, der er kraftvarmeværkets kasserer. Som suppleanter valgtes Lars Larsen og Bent Jensen. Per Kallehauge, BDO ScanRevision blev genvalgt til revisor for værket. Ca. 50 forbrugere var mødt frem til generalforsamlingen, der blev holdt på Jerslev Kro.