Frederikshavn

Bedste Byrum

] Bedste Byrum er udviklet af kommunen i samarbejde med Europlan Arkitekter og Tankegang A/S. ] Projektet er udviklet i en omfattende bredt formidlet proces med inddragelse af elever fra handelsskolen, kunstnere og lysfirmaerne i byen. ] En aktiv hjemmeside har under forløbet fungeret som informations- og koordinationsplatform. ] www.bedrebyrum.dk ] Kilde: Fremtidens Bedre Byrum - visioner og drømme