Energiselskaber

Bedste løsning for forbrugerne

Brønderslev og Oplands Elforsyning satser på DONG frem for Vattenfall

BRØNDERSLEV:- På længere sigt er det den bedste løsning til gavn for vore 28.400 forbrugere. Det siger formand for bestyrelsen for Brønderslev og Oplands Elforsyning, Erling Andreasen, om den beslutning, der er truffet i bestyrelsen om at foreslå en fusion mellem Elsam og DONG. Bestyrelsen mener, at der ved at sælge til Vattenfall, er risiko for, at priserne på el-stiger. - Så vil der ikke være megen konkurrence, mener Erling Andreasen, med henvisning til, at Vattenfall dominerer i Skandinavien og den nordlige del af Tyskland. BOE har netop afsluttet forhandlingerne med DONG A/S, om det fremtidige ejerskab af Elsam A/S, og bakker fortsat op om arbejdet med at redde den danske energifusion mellem DONG og Elsam . Efter lange forhandlinger i den samlede aktionærkreds bag Elsam A/S om selskabets fremtid, har Brønderslev og Oplands Elforsyning besluttet at indgå en aftale med DONG A/S. - I forhandlingsforløbet har der været en nøje vurdering af tilbuddene, som det statslige svenske energiselskab Vattenfall AB har fremkommet med under forhandlingerne med DONG A/S, men bestyrelsen ved BOE har ud fra en samlet betragtning vurderet, at den indgåede aftale med DONG A/S giver BOE og energiforbrugerne i Danmark den bedste og mest fremadrettede løsning, siger Erling Andreasen. - Vi har valgt at tilslutte os arbejdet for en fusion mellem DONG og Elsam, fordi vi mener, at det giver de bedste strategiske muligheder for BOE, både på kort og lang sigt, siger Erling Andreasen. Den indgåede aftale betyder, at BOE har sikret værdien af selskabets største aktiv til en værdi på ikke under 390 mio. kr., ved, at DONG har afgivet et købstilbud på aktierne, som vi frit kan vælge at udnytte inden for en periode på tre år. - Samtidig får vi som langsigtet aktionær i det fusionerede DONG/Elsam andel i den potentielle værdistigning som følge af synergierne ved etablering af det ny selskab, siger Erling Andreasen. Han understreger, at DONG's vilkår helt til de vilkår, som er gældende for Vattenfalls "fastkursmodel".