Bedste og dyreste elever i Nibe

Folkeskoleeleverne i Nibe får de højeste karakter - til gengæld er de færre i klassen og har flere lærere

Omkring 120 millioner. Så mange penge vil det koste ekstra hvis samtlige folkeskoleelever i Det Nye Aalborg skulle koste lige så mange penge som Nibe Kommune i dag bruger på deres 991 skolebørn. For på de fire folkeskoler i Nibe er gennemsnitsudgiften i 2005-tal per elev på 52.295 kroner, mens det tilsvarende tal for Aalborg er på 46.058 kroner per elev. Til gengæld scorer Nibe-eleverne så også det højeste karaktergennemsnit ved eksamen i niende klasse. (se hosstående artikel) og det kan selvfølgelig skyldes, at forskellen i nettoudgiften per folkeskoleelev først og fremmest skyldes, at der bruges flere penge til lærerløn per elev i Nibe Kommune end i de andre kommuner. - Tingene hænger jo sammen. Det er klart, at et dygtigt skolevæsen også koster penge, siger Carsten Otte, der er inspektør for to skoler i Nibe Kommune - den store Farstrup Skole og den lille Sebber Skole med under 100 elever. Den reelle forskel i det beløb, som kommunerne opgiver at bruge pr elev er dog udregnet forskelligt og derfor er forskellen ikke så stor, som den umiddelbart lyder. - Man skal passe at sammenligne de tal direkte. En stor del af forskellen skyldes forskellige måder at kontere på. Jeg tror ikke, at Nibe kommune i gennemsnit bruger 6000 kroner mere per elev end de tre andre kommuner gør, siger Henrik Madsen, der er skolechef i Aalborg og øverste chef for de 37 skoler i kommunen. Både Hals og Sejlflod ligger da også tæt på Aalborgs niveau - i Hals bruger de 46.291 kroner per elev, mens Sejlflod kommune bruger 47.008 kr. - Nu er det politikerne, der bestemmer hvor meget der skal bruges på folkeskolerne, men det er nok et meget godt gæt, at udgiften kommer til at ligge i den størrelsesorden, vi har i Aalborg, siger Henrik Madsen. Til gengæld for de ekstra penge er Nibe så også den kommune hvor der bedst plads i klasselokalerne. I de to store og to små skoler, der er i Nibe er der i gennemsnit kun 16 elever per klasse mens det tilsvarende tal er 19 i både Hals og Sejlflod. I Aalborg er der i gennemsnit 20 elever i hver klasse. I alle kommuner er gennemsnittet dermed langt under den maksimale klasse-kvotient - altså det antal elever, der højest må være i en klasse. Her topper Nibe også - her må der være 28 elever i en klasse, mens der i Hals og Aalborg højest må stå 27 navne på klasselisten. I Sejlflod er tallet 26. Hvad kommune-sammenlægningen kommer til at betyde for folkeskolerne er slet ikke på plads endnu. I alle fire kommuner er der både store og små skoler og sådan bliver det formentligt ved med at være. I hvert fald på denne side af kommunalvalget er der næppe nogen politikere, der vil drømme om at foreslå skolelukninger. Men der er stordriftsfordele og økonomiske fordele ved at have store skoler med 5-600 eller flere elever. - Det er helt sikkert dyrere at have de små skoler. Men de giver så nogle andre ting, som det absolut er værd at bevare. Ofte er de samlingspunktet i de små samfund, siger Carsten Otte.