Socialforsorg

Bedste pris og kvalitet

10.9. skriver borgmester Arne Boelt, at frit valg i hjemmeplejen er hovedskurken bag den stigende bureaukratisering og fremmedgørelse, vi ser i ældreplejen.

Det er jeg på ingen måde enig i. Problemerne har mere været, at kommunalpolitikerne har indført systemer, som er betydelig mere bureaukratiske, end loven tilskriver. Kommunernes største problemer har været at beregne, hvad den reelle timepris for en times hjemmepleje er. De private udbydere får jo den samme timepris som den kommunale ældrepleje koster, så at påstå, det er dyrere, passer ikke. Det kan godt være, Arne Boelt mener, at arbejdet med at udregne timeprisen kunne undgås, såfremt der ikke var private aktører på banen, men det ville da være besynderligt, og en lemfældig omgang med skatteborgernes penge, såfremt en stor arbejdsplads som f. eks. Hjørring Kommune med ca. 1150 medarbejdere i ældreplejen, ikke kunne oplyse, hvad timeprisen var, så har vi jo på ingen måde mulighed for at kontrollere, om vi får ydelserne til den rigtige pris. At påstå, at det er en udgiftsskrue, er helt forkert, tværtimod er den konkurrence der opstår med til at holde priserne i ave. Arne Boelt skriver også, at frit-valgs-ordningen flytter skattekroner over til de private leverandører uden priskonkurrence, men det er heller ikke korrekt. Kommunerne kan til enhver tid konkurrenceudsætte ældreplejen, det er kun et spørgsmål om politisk mod. Valgte Hjørring Kommune at konkurrenceudsætte et distrikt, så ville man jo få et rigtig godt billede af, hvad den rigtige pris er. Det vil altid være kommunen/byrådet, der har ansvaret og bestemmer kvaliteten i ældreplejen, uanset om det udføres af en privat leverandør eller af kommunen, så hvad det angår, er der ingen forskel. Bemærkningen om, at kommunerne burde kunne tilbyde tillægsydelser, er jeg heller ikke enig i. Det er ikke en kommunal opgave at drive den slags servicevirksomhed, lad de private om det, og det harmonerer heller ikke med, at Arne Boelt kalder det "en masse bureaukrati" at udregne timeprisen for hjemmeplejen. Skal kommunen til at drive virksomhed på denne måde, så vil det jo også være nødvendigt at kende den reelle timepris, således det ikke bliver skatteborgerne, der kommer til at give tilskud til en virksomhed. Jo - frit valg sikrer den bedste kvalitet og pris.