Bedste regnskab fra Fibertex til dato

Overskud på 74 mio. kr. til Aalborg-virksomheden

AALBORG:Med et overskud på 74 mio. kr. før skat præsterede Aalborg-virksomheden Fibertex i 2002 sit bedste resultat til dato, og i forhold til året før er der tale om en stigning på otte mio. kr. Efter skat er overskuddet 54 mio. kr. - Vi høster i øjeblikket frugterne af de investeringer og rationaliseringer, vi har foretaget gennem en årrække, lyder forklaringen fra virksomhedens adm. direktør Knud Wæde Hansen. Inden for de seneste fem-seks år der i Aalborg investeret 600 mio. kr. i nye produktionsanlæg, og det har bidraget til, at omsætningen siden 1998 er steget fra 310 mio. kr. til 704 mio. kr. Effektiviseringer har betydet, at det har kunnet ske med en relativ beskeden udvidelse af arbejdsstyrken. På det grundlag er omsætningen pr. ansat steget til 1,8 mio. kr. mod 0,96 mio. kr. for fem år siden. - Med det danske lønniveau er vi nødt til at være så effektive som muligt, men i kraft af de store investeringer, der er sket, har vi kunnet kunnet finde ny beskæftigelse til den frigjorte arbejdskraft og samtidig udvide antallet af medarbejdere, siger Knud Wæde Hansen. 1. juli indvier Fibertex sin nye fabrik i Malaysia, en investering til 270 mio. kr., og ifølge den adm. direktør sker det ikke kun på grund af lavere produktionsomkostninger: - Asien er specielt interessant, fordi forbruget af hygiejneartikler som engangsbleer og bind bortset fra Japan ikke har været særlig udbredt. Forbruget er imidlertid i øjeblikket inde i en betydelig stigning, og derfor er det vigtigt for os at være derude, så vi bedre kan betjene nærområdets producenter af hygiejneartikler, siger han. Blandt Fibertexs helt store artikler hører fyldmateriale til diverse bind, og virksomheden har nogle af verdens største producenter af den slags blandt sine kunder. Investeringerne i Asien betyder ikke nedtrapning i Aalborg, tværtimod. Alene i indeværende år udgør investeringerne her 70-80 mio. kr. Heraf er 30 mio. kr. gået til en helt ny produktionslinie til fremstilling af nålefilt, der netop var den produktion, som virksomheden indledte med for 35 år siden. - Investeringerne gør, at vi kan bevare vores konkurrencekraft, siger Knud Wæde Hansen, der vedrørende afdelingen i Aalborg, siger, at de fremtidige investeringer i høj grad vil blive i specialprodukter med høje indtjeningsmarginaler. For det kommende år venter virksomheden et resultat på niveau med 2002. Omsætningen vurderes ganske vist at blive noget højere i kraft af den nye afdeling i Malaysia, men ekstra omkostninger i forbindelse med indkøringen af fabrikken vil mindske overskuddet. - Men for 2004 forventer vi såvel stigende omsætning som indtjening, siger Knud Wæde Hansen.