Ulsted

Bedste resultat nogensinde for Ulsted Sparekasse

ULSTED:Året 2004 har atter for Ulsted Sparekasse været et spændende og udfordrende år med stor aktivitet gennem hele året. - Det har betydet, at der er opnået et særdeles tilfredsstillende økonomisk resultat i sparekassen, så der er naturligvis stor tilfredshed i ledelsen, siger sparekassedirektør Karsten Olsen. Årets resultat før skat andrager 8,5 mio. kr., og efter skatten på 2,4 mio. kr. bliver nettoresultatet 6,1 mio. kr. mod 4,4 mio. kr. i 2003. - Dette er historisk set det bedste resultat i sparekassens historie, konstaterer Karsten Olsen. Han peger samtidig på , at den store opbakning i lokalsamfundet dokumenteres af, at der i årets løb er sagt goddag til 380 nye kunder - det samme antal, der er kommet til sparekassen hvert år de forudgående år. Denne tilgang skyldes ifølge Karsten Olsen primært mange kunders ønske om at være kunde i et mindre pengeinstitut, hvor man kender de enkelte medarbejdere og omvendt. Den primære drift for Ulsted Sparekasse viser over mange år et konstant højt niveau, som ligger over gennemsnittet for sektoren, og Karsten Olsen påpeger, at det høje aktivitetsniveau og de gode resultater kun har kunnet realiseres ved hjælp af de - omregnet til fuldtidsansatte - 8,2 medarbejdere, der af direktøren betegnes som meget engagerede, fagligt dygtige og lokalkendte. Karsten Olsen fremhæver fra årsregnskabet 2004, at nettorente- og gebyrindtægterne er steget med 11 procent til 15,9 mio. kr. Kursgevinsten andrager samtidig 2,4 mio. kr. mod 1,3 mio. kr. i 2003. Balancen er steget med 12,7 procent til 315 mio. kr., og indlån steg med 11 procent til 247 mio. kr., mens udlån steg med 15,4 procent til 199 mio. kr. Derudover er sparekassens garantier steget med 36 procent til 87,3 mio. kr. Denne stigning skyldes primært garantier stillet i forbindelse med hjemtagelse af kreditforeningslån gennem Totalkredit. Garantikapitalen er steget med 383.000 kr. til ialt kr. 5,7 mio. kr. , og egenkapitalen udgør 52,3 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 14,2 procent. Sparekassens solvensprocent er på 18,355, hvor lovens mindstekrav er otte procent.