Bedstemor er på arbejde

Charlotte Rørthcharlotte.roerth@nordjyske.dk NORDJYLLAND:Jo højere uddannelse ens forældre har, des færre år får ens børn med deres bedsteforældre. Når ens forældre har en høj uddannelse får man det også selv, og man stifter derfor familie flere år senere end folk med kortere uddannelse. Derfor er de højtuddannede bedsteforældre også ældre, når de får deres første barnebarn. - Det er endnu ikke underbygget forskningsmæssigt, men det er givet sådan, siger seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, Socialforskningsinstituttet. I dag er kvinder i gennemsnit næsten 29 år, når de føder deres første barn - næsten fem år ældre, end deres mor var, da hun fik dem. Danske kvinder bliver i gennemsnit bedstemødre som 53-årige. - Der er en tendens til, at flere af de 53-årige, som er blevet bedsteforældre, har en kortere uddannelse, siger seniorforsker Mai Heide Ottosen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, ud fra foreløbige beregninger af sit forskningsprojekt om danske familier. Har man en kort uddannelse, flytter man heller ikke så langt og bor derfor tættere på børnebørnene, ligesom man trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. 52 procent af dem med højere uddannelse arbejder, når de er mellem 60 og 66 år, mens det kun gælder for 16 procent af de, der alene har en grundskoleuddannelse, viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. - Ingen ved, om netop de bruger tiden på børnebørnene, men det gør de da sikkert. Hvis de kan. Mange af dem med kort uddannelse er jo nedslidte og dør tidligere end de højtuddannede, påpeger Mai Heide Ottosen. MitLiv side 2 og 3