Beethoven og Morse

Som spejder lærte jeg at bruge morsealfabetet, hvor hvert bogstav tilkendegives med en eller flere prikker og streger.

SAMMENFALD:Som spejder lærte jeg at bruge morsealfabetet, hvor hvert bogstav tilkendegives med en eller flere prikker og streger. I praksis har alfabetet været benyttet inden for militæret og ved DSB. Og tilbage i besættelsestiden lærte vi i hvert fald ét morsesignal at kende, nemlig tegnene for bogstavet V: · · · –, altså prik, prik, prik, streg. Alle voksne mennesker, der husker den illegale nyhedsudsendelse fra England, husker også indledningens bankesignaler, altså morsesignalet for tre gange V efterfulgt af oplysningen: Her er London! Bankesignalet med de tre gange V skulle selvfølgelig provokere over for fjenden, at ”Vi Vil Vinde!” Men V er tillige som romertal tegnet for 5. Det indledende bankemotiv i Beethovens 5. symfoni, den der kaldes ”Skæbnesymfonien”, og som er komponeret i begyndelse af 1800-tallet, er formodentlig det berømteste af alle symfoniske motiver, kendt af utalte millioner og under Anden Verdenskrig benyttet som signatur af det engelske BBC i udsendelser til det besatte Europa. Hele vejen gennem ”Skæbnesymfonien” gentages dette bankemotiv utallige gange på forskellige måder. Måske har andre som jeg tænkt, at det er dog et besynderligt sammentræf, at Beethoven anvendte sit kendte bankemotiv, mange år før Samuel Morse konstruerede sit alfabet af prikker og streger. Man skulle tro, der foreligger en sammenhæng. D’herrer Beethoven og Morse var delvis samtidige, men de levede i hver sin del af verden. Ludvig van Beethoven levede fra 1770 til 1827 i Tyskland, og Samuel F. B. Morse levede fra 1791 til 1872 i Amerika. Det kunne være interessant at høre, om en eller anden blandt læserne kunne komme med en forklaring på det mærkelige sammenfald af tegn og lyde.