Lokalpolitik

Befolkningen skal spørges

VOKSEVÆRK: Et stort flertal i Aalborg Byråd ønsker ikke at høre befolkningen om Aalborg Kommunes fremtid og størrelse. Uanset hvad byrådspolitikerne tidligere har ment om, hvorvidt Aalborg Kommune skulle udvides eller ej, så er alle byrådsmedlemmer - med undtagelse af fem medlemmer fra Venstre, tilsyneladende enige om, at befolkningen ikke skal spørges i denne sag. Det er ellers en vigtig sag. Der er jo, som Thomas Kastrup så præcist skriver i NORDJYSKE Stiftstidende, ikke tale om småprioriteringer eller detaljer i en lokalplan, men tale om Aalborgs fremtid. Netop derfor er det unødvendigt fornærmende over for de gode samarbejdspartnere i SF, når Thomas Kastrup fremhæver SFs hurtige kapitulation i denne sag, som eksempel til efterfølgelse. I Enhedslisten vil vi hellere fremhæve SFs fortsatte modstand mod den 3.Limfjordsforbindelse på trods af, at der er flertal for denne både i byrådet og i amtsrådet som et eksempel til efterfølgelse. Enhedslisten er grundlæggende imod, at Aalborg Kommune bliver større. Vi har ikke brug for mere centralisering af magten, men for at magten yderligere flyttes ud til befolkningen. Store kommuner betyder dårligere kollektiv trafik og færre instituioner for dem, der bor i yderområderne. Under alle omstændigheder spillede en kommunalreform ikke nogen rolle i sidste valgkamp. Befolkningen har altså ikke haft mulighed for at tage stilling til partierne ud fra deres holdning til dette spørgsmål. Derfor bør befolkningen i Aalborg, i lighed med borgerne i Aalborgs nabokommuner, have mulighed for at tage stilling til kommunens størrelse ved en folkeafstemning. Nøjagtig som befolkningen på landsplan burde have mulighedfor at tage stilling til den samlede strukturreform. Et krav der også stilles af SF, så også af denne grund kan SFs afvisning af en folkeafstemning i Aalborg undre. Da intet tyder på, at der er nogen mulighed for at overbevise et flertal i Aalborgs Byråd om nødvendigheden af en folkeafstemning, har Enhedslisten i Aalborg fået Enhedslisten til i Folketinget at tage et initiativ, der skal sikre, at 10 procent af befolkningen eller 25 pct. af byrådsmedlemmerne kan kræve, at der gennemføres en folkeafstemning. Enhedslisten vil forsøge at sikre, at dette bliver en betingelse for kommunesammenlægninger. Efter vores opfattelse er en beslutning om en udvidelse af Aalborg kommune alt for vigtig til at overlade til Indenrigsministeren eller et flertal i Aalborg byråd. Her skal befolkningen spørges. (forkortet af red.)