Befolkningens behov

Redningsvæsen 9. marts 2007 05:00

SUNDHED: Befolkningen har et grundlæggende ønske om at få løst de sundhedsmæssige problemer efter sammenlægningerne af kommunerne og overgangen til regioner - i sig selv et ligetil og enkelt ønske. Befolkningens ønsker kunne jo opfattes som udtryk for, at det ikke opfattes som rimeligt, at akut sygdom eller ulykkestilfælde, hvor den ramtes liv er på spil, ikke kan mødes af et lokalt tilbud på højt kvalificeret niveau. Det er ikke rimeligt, at der går lang tid inden ambulancen når frem. Det er urimeligt at ambulancen skal køre langt og at følgen bliver, at livstruende situationer i mange tilfælde håndteres af medarbejdergrupper, der har den laveste sundhedsfaglige uddannelse i det danske sundhedsvæsen. Det virker besynderligt, at hurtig hjælp ikke længere opfattes som et meget væsentligt aspekt i den akutte behandling. Spørgsmålet er, hvorfor en borgere i Frederikshavn Kommune skal være tilfredse med at afgive en lokal akutfunktion. Implikationen kan jo være, at borgere i områder uden akutberedskab i lokalsamfundet ikke kan få del i den medicinske udvikling, fordi de fornødne beredskab er for langt væk. Strategien for de initiativer, der er sat i gang centralt og regionalt følger det traditionelle spor - centralisering af sygehusydelser i store højt specialiserede enheder og lukning eller nedgradering af mindre, decentrale sygehusenheder, samtidig med, at det præhospitale beredskab udbygges. Kan der ikke i højere grad gøres brug af den telemedicin, der allerede er tilgængelig og den teknologi, der findes i dag tilpasset sundhedsvæsenets behov. Når befolkningen ønsker at få den bedste kvalitet i behandlingen behøver det absolut ikke at stå i modsætning til ønsket om nærhed. Løsningen er en større grad af telemedicinske løsninger til at hente de højt specialiserede kompetencer ud i lokalområdet. Det kunne give det ønskede sundhedsvæsen og den tryghed, der følger af dets tilstedeværelse i lokalsamfundet. (Forkortet reds)

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...