Lokalpolitik

Befolkningstallet er vendt

60 flere indbyggere på et år

SINDAL:Befolkningstallet i Sindal Kommune er atter i fremgang, efter at det i nogle år har vist en faldende tendens. Det er i væsentlig grad udlændinge, der bidrager til den positive udvikling. Den 1. juli 2002 var der på folkeregistret noteret 9.474 personer med bopæl i kommunen, og det er en fremgang på 60 i forhold til samme dato et år tidligere. Dog viser tallene samtidig, at der stadig er flere personer, der flytter fra Sindal Kommune til andre kommuner, end personer, der kommer den anden vej - i ovennævnte periode er der registreret 601 fraflytninger og kun 560 tilflytninger. Lokalpolitikerne har et udtalt mål om, at kommunen skal være en god bosætningskommune, og opfyldelsen af det mål kan man formentlig bedst få et fingerpeg om ved at kigge på antallet af vandringer mellem kommunerne. Året forud for det nu målte kom der 501 indbyggere fra andre kommuner, og i årene 1995 - 1999 svingede tallet mellem 523 og 553 tilflytninger. Ud og ind af landet I perioden fra 1. juli 2001 til 1. juli 2002 kom der 109 personer til Sindal Kommune fra udlandet, mens kun 22 Sindalborgere flyttede udenlands. I årene 1995-2000 kom i gennemsnit 40 personer fra udlandet, mens der flyttede 30-35 personer om året til fremmede lande. Fødsler Endelig bidrog et fødselsoverskud til at bringe det samlede befolkningstal pr. 1. juli 2002 en smule i vejret, idet der i det målte år blev født 121 børn, mens antallet af døde lå på 102. Her er det værd at bemærke, at fødselstallet ligger noget højere end i de forudgående tre perioder, hvor der blev registreret 94, 113 henholdsvis 103 fødsler. Stagnation I midten af 90'erne lå antallet af indbyggere i Sindal Kommune stabilt midt mellem 9.500 og 9.600, og tallet toppede i midten af 1998 med 9.594 registrerede borgere. Men derefter gik det den gale vej, og det er først og fremmest placeringen af flygninge i kommunen, der har stoppet tendensen med et svagt faldende indbyggertal. Der er i øjeblikket flere byggerier i gang, som kan medvirke til, at der kommer flere tilflyttere fra andre kommuner. I Nørrelund i det nordlige Sindal står 10 andelsboliger næsten klar til at modtage deres første beboere, hvoraf ca. en tredjedel kommer fra andre kommuner. Desuden er de første købere af parcelhusgrunde begyndt at bygge. Andre andelsboliger er på vej til at blive bygget i Nordvangen, hvor der også er plads til flere parcelhuse. De fleste steder i Sindals opland stagnerer indbyggertallet med Astrup som en klar undtagelse, idet der er gang i ny udstykning på Lundholmvej, og på onsdag fremlægges en lokalplan for det blandede boligområde, Agerlund, til offentlig høring.

Mest læste