Befrielsen fejres i Voerså

VOERSÅ:Eleverne på Stensnæsskolen i Voerså har i den seneste tid arbejdet med besættelsestiden og befrielsen fra tyskerne under Anden Verdenskrig. I denne forbindelse holdes der et aftenarrangement på onsdag den 4. maj i Voerså, som Den Lokalt Forankrede Skole i Samfundet står for. På denne aften er Stensnæsskolen åben for alle, og Voerså Museum har blandt andet lagt kræfter i en stor udstilling om besættelsen og befrielsen. Udstillingen kan ses på skolens bibliotek. Samtidig viser skoleklasserne deres arbejder med besættelsestiden. Der vil være en plancheudstilling, udstilling af gamle ting, som eleverne har haft med hjemmefra og der vil samtidig være smagsprøver af datidens mad. Midt på aftenen går alle i samlet fakkeloptog ned til åen. I denne forbindelse opfordres borgerne til at sætte lys i vinduerne. Ved åen oplæses frihedsbudskabet, mens der med faklerne tændes et bål på åen. Der afsluttes med alsang.