Aså

Begejstring efter tilsyn

Plejehjemsforholdene er i orden

DRONNINGLUND:- Det her kan vi kun være glade for. Sådan siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Inger Pedersen (S), efter at embedslægeinstitutionen Nordjyllands Amt tidligere i år gennemførte uanmeldte tilsynsbesøg på plejehjemmene Stengårdscentret i Hjallerup, Aldersro i Flauenskjold, Tonnishave i Asaa og Hellevadlund i Klokkerholm - med fornemme resultater til følge. Embedslægeinstitutionen konkluderer således i samtlige fire tilfælde, at forholdene på stedet findes tilfredsstillende, og det er alle fire steder kun blevet til beskedne bemærkninger om ønskede ændringer. Disse drejer sig blandt andet om brug af såkaldte uddelegeringsskemaer ved uddelegering af opgaver, om tydelig mærkning af doseringsæsker, om løbende tjek af udløbsdatoen for beboernes medicinbeholdning og om at opbevare den såkaldte samarbejdsbog med den sundhedsfaglige dokumentation på et for uvedkommende forsvarligt sted. - Det er særdeles få og små kritikpunkter, de er fremkommet med, så det er meget tilfredsstillende, siger Inger Pedersen, der er særlig glad for konklusionerne, fordi de kommer på et tidspunkt, hvor der med udgangspunkt i de skærpede tilsynskrav for plejehjemmene er sat ekstra fokus på dette område. Dette skærpede tilsyn fulgte i kølvandet på en række grelle plejehjems-tilfælde i København. - Der er blevet talt meget om det dårlige ældresystem, men det er nu anden gang, at vi har haft tilsynsbesøg her, og der har igen ikke været noget at komme efter, siger Inger Pedersen og fortsætter: - Det viser i den grad, at vi har et personale, der lever op til forventningerne. Vi vidste godt, at vi ikke her havde de samme forhold som i København, men det er nu rart at få det bekræftet.