Begejstring for børnehave

Børnehaven i Vaarst har 20 års jubilæum med samme leder, og i de seneste år har der været mere end fyldt

Per Jensen kan i dag fejre både sit eget og Børnehaven Vaarsts 20 års jubilæum. Det gør han og børnene med en cirkusforestilling for forældrene. Opbakningen til børnehaven i Vaarst er anderledes end inde i byen, siger Per Jensen. Forældrene sætter pris på det liv en børnehave i byen skaber.
foto: michael bygballe

Per Jensen kan i dag fejre både sit eget og Børnehaven Vaarsts 20 års jubilæum. Det gør han og børnene med en cirkusforestilling for forældrene. Opbakningen til børnehaven i Vaarst er anderledes end inde i byen, siger Per Jensen. Forældrene sætter pris på det liv en børnehave i byen skaber. foto: michael bygballe

AALBORG:Det begyndte for 20 år siden med 10 børn. Nu er der tæt på 40 børn i Børnehaven i Vaarst, som i dag fejrer sit 20 års jubilæum. - Faktisk startede vi op med både en børnehave med 10 børn og en fritidsordning med 10 børn, men fritidsordningen kom aldrig rigtig i gang. Der var kun tre-fire forældre, der meldte deres børn ind, alle de andre lod bare deres 70 børn blive efter skole, for ”I er der jo alligevel”, som de sagde til os pædagoger. Et år efter blev de 10 fritidspladser konverteret til børnehavepladser, så der var 20 i alt, fortæller Per Jensen. Han er leder af Børnehaven Vaarst, og har været det siden begyndelsen. Børnehaven er normeret til 26 børn, men der går 35. Børnehaven er populær i både Vaarst og omegnsbyer - også på den anden side af kommunegrænsen. - Vi har en del børn fra Gudum og Gudumholm i Sejlflod Kommune, og det har vi haft gennem mange år. Den kvote Gistrup har for hvor mange børn de må optage fra nabokommunerne - har vi altid brugt det hele af. Nogen gange har vi også haft nogle udenfor kvoten - ”ulovligt”, fortæller Per Jensen helt uden at lægge skjul på noget. Måske fordi det nu med den forestående kommunesammenlægning bliver helt lovligt at optage børn fra den anden side af den kommunegrænse, der forsvinder. Ikke flere end 40 børn Men der er ikke plads til ret mange flere børn i børnehaven, selvom Per Jensen vover den påstand, at det er en af Danmarks største børnehaver - når man ser på pladsen i forhold til antallet af børn. På de 693 kvadratmeter tidligere skole kan de 35 børn boltre sig. - Men mit personale siger, at vi ikke skal over 40 børn, fortæller Per Jensen. Da børnehaven for næsten 20 år siden havde 20 børn var der tre fuldtidsansatte og en halvtids - og med tæt på 40 børn skulle der i dag tilsvarende være syv fuldtidsansatte - men der er fem. - Så normeringen er blevet væsentlig ringere, siger Per Jensen. Mens vi taler sammen spiser børnene frokost - der er maddag, hvor en af pædagogerne sammen med tre børn har lavet mad. - Det er også noget, man hele tiden er nødt til at overveje, om man vil bruge ressourcer på, for det tager selvfølgelig tid at lave mad til 40 mennesker. Men der er også god læring i det for børnene, siger Per Jensen, som dog har overvejet om man kan få maden udefra. Nye udfordringer Men det er indtil videre bare en idé - og ideer, dem har han fået nogle stykker af gennem årenes løb. At han har hængt ved i alle 20 år skyldes, at der hele tiden er kommet nye udfordringer til, siger han. - Det begyndte som en landsbyordning, som bl.a. Anker Lohmann var med til at sætte skub i, i sin egenskab af formand for landsby-sammenslutningen. Der gik Vaarst forrest, og det gjorde de også, da vi som forsøgsordning indførte samordnet indskoling. Da skolen blev lukket i 1992, tog forældrene i byen initiativ til Vaarst Friskole, som siden flyttede til nybyggede lokaler i byen, mens børnehaven fik hele den gamle skole at boltre sig på. Det tætte samarbejde mellem skole og børnehave er fortsat. Det gælder også i denne uge, hvor de 10 børn som begyndte i børnehaveklasse tidligere på måneden er kommet til børnehaven hver dag, for at være med i den cirkusuge, som markere jubilæet. Det slutter med en cirkusforestilling i aften for alle forældrene, der bagefter spiser sammen. Inden da er der i eftermiddag kagemand til hele byen, og socialrådmand Birgit Ekstrøm kommer og skærer halsen over. Børnehaven har også et godt samarbejde med byens dagplejere. - Så børnene kender huset her næsten fra de bliver født, siger Per Jensen. Når børnehavetiden er slut kan børnene også stadig komme i huset, for på første etage er der junior- og ungdomsklub om vinteren. Der er både computerrum og biograf, som blev indrettet sidste år med sæder fra den tidligere Bio 5. Næste projekt er et diskotek, som børnene selv er med til at indrette lige som alt andet. Stor opbakning Per Jensen fornemmer helt klart, at der er en anden stemning omkring børnehaven i Vaarst sammenlignet med børnehaver inde i byen. - Alle bakker op om institutionen måske fordi der er så få andre ”ting” herude. Byen er egentlig død - og her er lidt liv. Og vi har jo åbent året rundt, og der kommer mange forældre ind og siger hej, selv flere år efter at de har haft børn her, siger Per Jensen, Under interviewet har en tidligere forældre netop også været forbi. - Vi har også tidligere børn, der nu er voksne, som kommer på besøg. Svingende børnetal Gennem årene har børnetallet svinget - da det var lavest var det nede på 16-17 stykker, men de seneste tre-fire år har det ligget stabilt omkring 35-36 og det forsætter de næste par år, kan Per Jensen se på børnetallet. Da børnetallet var lavt begyndte børnehaven at tage vuggestuebørn ind, men det stoppede da børnetallet steg igen,. Per Jensen fik også til opgave at starte naturbørnehaven i Svenstrup op, da der på et tidspunkt var få børn i Vaarst og hele tiden har han også været leder for junior-og ungdomsklubben ovenpå børnehaven. Den overdrager han dog snart til andre kræfter, men han bliver i børnehaven et par år endnu. Og børnehaven forsætter efter alt at dømme også mange år endnu.