Lokalpolitik

Begejstring i Skagen over udsigt til sundhedscenter

SKAGEN:- Det vil være alletiders med et sundhedscenter i Skagen Sygehus' bygninger. Skagens borgmester Hans Rex Christensen (V) har således svært ved at skjule sin begejstring over udsigten til, at der også efter lukningen af Skagen Sygehus ved årsskiftet fortsat vil være aktivitet og dermed arbejdspladser i bygningerne. Hans Rex Christensen er dermed helt på linje med formanden for Nordjyllands Amts sundhedsudvalg, Karl H. Bornhøft (SF), der i gårsdagens avis luftede sin positive holdning til etablering af f.eks. et sundhedscenter i Skagen. Udvalgsformanden lagde op til, at sygehusbygningerne skal bruges til tilbud, der kan gavne den lokale befolkning, og han pointerede samtidig, at det efter hans opfattelse også er vigtigt, at der er et vist antal arbejdspladser i tilbuddet. Hans Rex Christensen: - Jeg er helt enig med Karl H. Bornhøft i disse synspunkter, og det betyder også, at jeg er meget fortrøstningsfuld med hensyn til det videre forløb. - Jeg er ikke i tvivl om, at amtspolitikerne har forståelse for vores situation her i Skagen, og jeg både håber og tror, at der vil være bred opbakning i amtsrådet til at lave noget konstruktivt her i Skagen i et positivt samarbejde med os. Borgmesteren så gerne, at der i forbindelse med et sundhedscenter også var knyttet andre aktiviteter til, og han peger her på eksempelvis en daghospitalsfunktion og geoteam, som man også har i dag, og som man gerne ser bevaret. Hans Rex Christensen henviser også til, at der i dag er et godt og moderne træningscenter på Skagen Sygehus, og han forestiller sig, at det også kunne fortsætte med lokal genoptræning af patienter, der f.eks. har været igennem et kirurgisk indgreb. Borgmesteren lægger i sagens natur ikke skjul på, at han var meget ked af amtets beslutning om at indstille sygehusdriften i Skagen - for nu at sige det mildt - men han pointerer samtidig også, at tiden nu er inde til at se fremad. - Det er for mig vigtigt at sikre, at patienter fra Skagen får en fornuftig behandling på linje med den, som man får andre steder i amtet, understreger han. - Når sygehusdriften nedlægges i Skagen, så vil det betyde flere transporter af patienter fra byen til f.eks. sygehusene i Frederikshavn og Hjørring, og der er immervæk ca. 42 km. til det ene sted og ca. 62 km. til det andet. Borgmesteren peger i den forbindelse på problemer med tilkørselsforholdene til Skagen, og henviser til et eksempel, hvor det var nødvendigt med en politieskorte til en patienttransport til Frederikshavn på grund af trafikmængden på strækningen. - Derfor håber jeg også, at vi kan regne med, at den planlagte udvidelse af vejen mellem Skagen og Ålbæk realiseres i 2005-2006, som der jo også er afsat penge til på amtets flerårsbudget, siger Hans Rex Christensen.

Forsiden