Lokalpolitik

Begræns ikke demokratiet

Nogle politiske partier er selv i høj grad skyld i, at de måske ikke altid bliver taget lige alvorligt. Det gælder også ti års-jubilaren og VK-regeringens så godt som faste støtteparti, Dansk Folkeparti, som netop har været ude i en ny opvisning i disciplinen "vildskud". Ifølge partiet bør op imod 200.000 flygtninge og indvandrere og deres efterkommere have frataget retten til at stemme ved kommunalvalget til efteråret. Ikke fordi de ikke har indsigt nok i lokale politiske forhold til at kunne stemme kvalificeret - men fordi der efter Dansk Folkepartis mening skal dæmmes op for den fremgang, som især Det Radikale Venstre nød godt af ved folketingsvalget i februar. Som det lige ud bliver udtrykt af partilederen Pia Kjærsgaard: "Lad os være ærlige: De radikale er ikke bare café latte-folk fra den kreative klasse. Det er i stort omfang også indvandrere, og man kan have stor frygt for resultatet af kommunalvalget i de store byer, hvor der er stor koncentration af indvandrere, som de radikale lefler for". Det unægteligt noget utraditionelle forslag er straks blevet imødegået af en slags verbal happening fra Pernille Rosenkrantz-Theil fra Enhedslisten, som vil tage stemmeretten fra alle rige borgere med en årsindkomst på over en million kroner, for "de rige har indflydelse nok til hverdag", og "det er decideret uforsvarligt at lade bedsteborgerne sætte kryds på valgdagen - hvilket jo også kommer klart til udtryk, når de ved det ene valg efter det andet stemmer på de forkerte partier". I al sin bagvendte logik sætter det satiriske modforslag meget godt DF's oplæg i relief: Demokrati må handle om at benytte stemmeretten - ikke at begrænse den for dem, der stemmer på andre partier med andre holdninger end dem, man selv står for. Et begrænset demokrati for de få udvalgte kan næppe kaldes et reelt demokrati. Desuden rejser DF's muligvis bevidst provokerende forslag også blandt andre det spørgsmål om eksempelvis udenlandsdanskere efter mange år langt fra Danmark skal blive ved med at have indflydelse på fædrelandets nutid og fremtid? Og pludselig er man kommet lidt for godt i gang med den forstemmende selskabsleg: "Begræns demokratiet".