Begravet døbefont skaber debat

Døbefonten i den gamle Sankt Laurentii Kirke findes stadig under sandet, mener eksperter

SKAGEN:Muligheden for at døbefonten i af en af landets store turistattraktioner - Den tilsandede Kirke syd for Skagen - måske skal graves fri af sandet skaber diskussion, men det er langt fra sikkert, at døbefonten skal graves fri. - Menighedsrådet har taget en principbeslutning om, at man gerne vil have døbefonten op, fortæller menighedsrådets formand, socialdemokraten Irene Hjortshøj. - Men det er Skov- og Naturstyrelsen, der ejer kirken og derfor skal stå for arbejdet. Vi har bare sagt, at vi synes, det er en god ide. Personligt kunne jeg godt tænke mig at få den placeret i Skagen Kirke inde i byen. Men måske vil andre have den på museum, siger formanden. Meningshedsrådets ønske er primært at hente kirkens gamle døbefont i sandsten op til nutiden, og den skal så afløse trædøbefonten fra 1841 i den nuværende Skagen Kirke. Men det ønske deler ikke alle. Poul Godsk, der er tidligere socialchef i Skagen og medlem af Skagen menighedsråds aktivitetsudvalg, er modstander af udgravningsplanerne. - Jeg synes ikke, man skal røre ved de hemmeligheder og den mystik, der hviler over stedet. Det er jo med til at gøre Den tilsandede Kirke til en turistmagnet, at man ikke præcis ved, hvad der gemmer sig dernede. Samtidig kan man risikere at få en lang næse, for hvad nu hvis døbefonten alligevel ikke er der, siger han. Sognepræst, C.C. Jessen, er uenig i, at mystikken fordufter, selv om der graves, og døbefonten hentes op og placeres i den nuværende kirke inde midt i Skagen by. Eksperter er ikke i tvivl om, at døbefonten virkelig findes flere meter under flyvesandet. Middelalderhistoriker Inger Nielsen og middelalderarkæolog Jørgen Lønstrup har stor viden om Den Tilsandede Kirke. De var med, da der i 1994 blev foretaget begrænsede udgravninger, hvor man var nede og røre ved murene og gulvene, men ingen nulevende har set kirken. Inger Nielsen og Jørgen Lønstrup har skrevet bogen "Skagen - Den Tilsandede Kirke", som er udgivet af Skagen By- og Egnsmuseum. I bogen konkluderer forfatterne om døbefonten; " Døbefonten, som i flere end fire århundreder var skagboernes første møde med den kristne kirke, findes stadig under sandet på sin gamle plads". Da dåben var indgangen til et kristent liv, var døbefontens plads altid nær menighedens indgangsdør i den vestlige ende af kirken - nær tårnet, som er det eneste, man i dag kan se af den tilsandede kirke. Intet tyder på, at døbefonten i Sankt Laurentii Kirke nogensinde blev flyttet til en plads nær alteret, som i dag er det mest almindelige. I kirkeregnskabet fra 1811 står: "Døbefonten var aldeles begravet under kirkens ruiner og overlagt med flyvesand". Den tilsandede kirkes skib og kor blev nedbrudt efter lukningen af kirken i 1795, da skagboerne efter et par årtier måtte opgive kampen mod sandflugten, som i en kraftig storm i 1775 brød ind over kirkediget. Kun det kamtakkede tårn fik lov at stå tilbage og blev kalket hvidt, så det kunne fungere som sømærke. I dag er omridset af det gamle kirkeskib og -kor afmærket med røde træpæle. I øvrigt gemmer der sig også en kirkegård under sandet.