Lokalpolitik

Begunstigelse eller rimeligt?

Breve og e-mails gik i en lind strøm mellem region og statsamt

Det begyndte altsammen med en artikel i NORDJYSKE Stiftstidende 26. november. I artiklen beskrev ét af regionsrådets medlemmer, Ib Poulsen (DF), at han havde meldt afbud til regionsrådets budgetarrangement, fordi han fandt det for ekstravagant. Arrangementet - der skulle foregå fredag 1. december på Comwell i Rebild - omfattede buffet, underholdning med skuespilleren Niels Olsen samt overnatning til politikere, embedsmænd og pressefolk, alle med ledsager. Pris pr. deltager: 835 kr. To dage efter at artiklen havde været bragt, 28. november, bad statsamtmand Claus Rosholm regionen om en redegørelse for ”det retlige grundlag for at afholde udgiften til arrangementet”. Han overvejede ligefrem at suspendere beslutningen, skrev han. 29. november svarede Orla Hav statsamtmanden, at der er tale om ”en repræsentativ udgift, som er båret af hensyn til et konstruktivt samarbejde omkring budgetlægningen”. Der var kun to dage til arrangementet, og forberedelsesudvalget - som regionsrådet hedder indtil nytår - holdt møde den selvsamme onsdag 29. november. Så kl. 14.15 sendte statsamtmanden en mail, hvori han skrev, at han ikke fandt grundlag for at suspendere beslutningen. Selv om dét lød positivt nok, var anden halvdel af mailen mindre positiv, set fra politikernes synspunkt. Her stod nemlig: ”Vi arbejder på højtryk på et svar til forberedelsesudvalget. Vi kan dog allerede nu oplyse, at det er ulovligt at bruge offentlige midler på arrangementet”. En udskrift af e-mailen blev overbragt amtsdirektør Per Okkels, der overværede forberedelsesudvalgets møde. Kl. 14.41 skrev han pr. mail til stiftamtmanden: ”Har forsøgt at ringe til dig. Du anfører i din seneste mail, at arrangementet ikke kan afholdes for offentlige midler. Hvad er argumentationen for det - og hvad er i givet fald sanktionen. Jeg sidder midt imellem regionsrådet - og vil gerne have et hurtigt svar, idet de skal vide, hvad de går ind til”. 27 minutter senere, kl. 15.08, kom der svar fra statsamtmanden: ”Vi er ikke nået så langt, så vi kan oplyse om sanktionen, men I kan i loven læse, hvilke muligheder der teoretisk er. I øvrigt går jeg da ud fra, at I ikke spekulerer i sanktionen, men er optaget af at handle lovligt. Vdr. begrundelsen må I afvente vores redegørelse i sagen. Jeg kan dog på nuværende tidspunkt oplyse, at hovedsynspunktet er, at folkevalgte kun må få de ydelser, som der er særlig hjemmel for i loven,” skrev Claus Rosholm. Herefter besluttede regionsrådet at aflyse budgetarrangementet. Ulovlig begunstigelse 1. december - den samme dag, som arrangementet skulle have fundet sted - satte statsamtmand Claus Rosholm sin signatur under en 16 sider lang redegørelse for sin beslutning om at erklære projektet ulovligt. Tonen bliver nu mere formel end i de hastigt udvekslede e-mails, hvoraf en enkelt blot er underskrevet ”Claus”. Kernen i redegørelsen er, at folkevalgte ikke lovligt kan vedtage ”at tillægge medlemmerne en begunstigelse i form af en økonomisk ydelse eller på anden måde”. Loven siger med andre ord, hvilke honorarer og andet politikerne skal have. Andet og mere må de ikke bevilge sig selv. I redegørelsen slåes det fast, at traditionen med en budgetmiddag kan ”være et naturligt og hensigtsmæssigt led i processerne, der er egnet til at bringe samarbejdet i kommunalbestyrelserne videre efter de diskussioner, der har været under budgetforhandlingerne. En sådan middag, der finder sted som led i budgetforhandlingerne, synes legitimeret efter sit formål, hvis den holdes inden for rimelige rammer,” hedder det. Men redegørelsen fortsætter: ”I den foreliggende sag er der imidlertid tale om en fest med ledsagere, hvor festen omfatter underholdning og overnatning på hotel, og som ikke finder sted i forlængelse af budgetforhandlingerne, men ca. to måneder efter forhandlingernes afslutning. Det er på den baggrund efter en samlet vurdering statsamtets opfattelse, at det foreliggende arrangement i helt overvejende grad har karakter af en begunstigelse af (bl.a.) de folkevalgte. ... Det betyder, at det ikke er lovligt at afholde arrangementet for offentlige midler.” På udflugt Såvidt altså regionens planlagte arrangement. Men afgørelsen og presseomtalen af sagen gav tvivl i mange andre politikere og embedsmænds sind i nogle af de kommuner, der havde tænkt sig at sætte punktum for kommunens virke med en bespisning. De mange henvendelser fik 4. december statsamtmanden til at sende kommuner i hele hans område følgende besked: ”En sådan middag, der markerer den officielle afslutning på samarbejdet i kommunalbestyrelsen, må efter vores opfattelse anses som et naturligt led i kommunalbestyrelsens virksomhed”. Dét, der derimod ikke var lovligt, var ”et arrangement, hvor blandt andre folkevalgte med ledsagere skulle på udflugt med middag, underholdning og overnatning”. Brevet fik regionens førstemand, Orla Hav, til dagen efter, 5. december, at fare i blækhuset og skrive - ikke til statsamtmanden, men til indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Orla Hav finder det stødende, at statsamtmanden benævner arrangementet som en ”udflugt”. ”Det er - og har ikke været - forberedelsesudvalgets opfattelse. Vi har ment, at arrangementet i sin form og sit omfang ligger inden for den praksis, vi kender til i kommuner og amter,” hedder det blandt andet. Ikke ens vilkår Orla Hav tilbageviser en række af de elementer, der indgår i statsamtets redegørelse for Rebild-arrangementet: [ Andre steder har man accepteret, at ledsagere til politikere og pressefolk deltager i sådanne arrangementer. Hvorfor er det så et problem her? [ Andre steder har man accepteret, at der indgår en overnatning (senest i forbindelse med Sejlflod Kommunes afskedsarrangement til Kolding, red.). Hvorfor er det så et problem her, hvor tilmed flere medlemmer af forberedelsesudvalget på grund af regionens geografiske udstrækning har to timers kørsel hjem? Som Orla Hav vurderer det, er det eneste argument, der - måske - holder vand, at arrangementet holdes tidsmæssigt adskilt fra budgetforhandlingen. ”Skønnet vurderes at være udøvet med manglende fornemmelse for politiske processer,” skriver Orla Hav og tilføjer, at netop i år - hvor amtsråd og regionsråd fungerer side om side - har det været et problem at finde plads i kalenderen før nu. ”Det forekommer mig bemærkelsesværdigt, at dette kan medføre, at beslutningen om arrangementet er ulovlig,” skriver Orla Hav - og udbeder sig ministerens vurdering. Den foreligger endnu ikke.