Begyndelsen til enden for kommunen

NORDJYSKE Stiftstidende ser tilbage på de første seks måneder af det forgangne år i Hals Kommune

HALS:Selv om særligt to ting - kommunens fremtid og NORDJYSKE Mediers skarpe fokusering på den kommunale styring - fyldte mediemæssigt meget i året, der gik, så skete der også meget andet i Hals Kommune i 2004. I dag ser NORDJYSKE nærmere på nyhederne fra den første halvdel af året. Januar 2004 blev indledt med, at kommunen strammede grebet yderligere over for den udskældte svineproducent i Stae, Carsten Nørgaard, i bestræbelserne på at få skabt ro i den langvarige strid om svinefarmen og den tilknyttede svinelugt. Derudover var årets første måned måneden, hvor byrådet sagde ja til at skyde et ekstra, uventet millionbeløb i den problemfyldte renovering af V. Hassing Skole, og hvor Keld Petersen blev smidt ud Socialdemokraterne på grund af et økonomisk mellemværende. Der kom også gang i debatten om Hals Kommunes fremtid i forbindelse med kommunalreformen, og i virvarret af forskellige udmeldinger skilte Gert Andersen (K) sig nok mest ud med forslaget om, at man burde benytte lejligheden til at begynde helt forfra med tegningen af de nye kommunestreger. Februar I februar måtte den nye ejer af V. Hassing Kro, Lars Christensen, konstatere, at der ikke var lokalpolitisk opbakning til hans ønske om at indrette en ny dagligvarebutik i krobygningen, og samtidig begyndte antydningen af en fusion mellem i hvert fald Hals og Dronninglund kommuner at tegne sig, da de to kommuners byråd mødtes - og aftalte snart at mødes igen. Derudover var det en lokalpolitisk uenighed om den planlagte nye metrobus-kørsel til Gandrup, der i årets anden måned prægede de lokale nyhedssider. Marts Marts blev indledt med et borgermøde om den planlagte byforskønnelse i V. Hassing, og derudover valgte byrådet også at skyde et ekstra millionbeløb i byggeriet af den nye Hals Børnehave i forlængelse af de mange økonomiske problemer, som de foregående tre licitationer havde medført. Anden etape af Hals Skoles renovering begyndte også at tage form via afviklingen af et velbesøgt rejsegilde, og i marts blev det også offentligt kendt, at inspektør Ole Møller ville stoppe på Hou Skole med indgangen til sommerferien, ligesom byrådsmedlem Poul Erik Lyngdorf (S) blev valgt til ny formand for SiD-klubben i Hals - som samtidig slog fast, at det ville være en god idé med en lokal folkeafstemning om kommunens fremtid. Slutteligt fik kommunen en flyvende start på salget af grunde i den nye udstykning på Jacob Severins Vej vest for Hals. Her blev der således på den første salgsdag solgt 12 af de 44 grunde - med en kommunal indtægt på 3,57 mio. kr. til følge. April I april stod det klart, at DanParcs-koncernen havde opgivet at gøre mere ved det underskudsgivende Koldkær Feriecenter, som blev sat til salg, og samtidig blev det første spadestik til den nye Hals Børnehave taget. April var endvidere måneden, hvor der i byrådet blev sagt o.k. til over for amtet at anbefale den nye placering ved Vester Hedensvej af den planlagte speedwaybane ved Gandrup, og hvor planerne om et nyt kulturhus med blandt andet støtte fra det lokale menighedsråd i Hals begyndte at tage form over for offentligheden - selv om der internt i menighedsrådet ikke var enighed om behovet for et så storstilet kulturhusprojekt. Maj De første meldinger om intern uro på Hou Skole efter fyringen af børnehaveklasseleder Henriette Høgsbro begyndte at finde vej til NORDJYSKE's spalter i maj, og mens det skete, blev der også set nærmere på mulighederne for måske at give Hou og Hals skoler en fælles ledelse efter Hou-inspektør Ole Møllers farvel. Det sagde forældregruppen på Hou Skole imidlertid klart nej til, og så valgte lokalpolitikerne at stede dén idé til hvile. Samtidig blev den nye og omstridte Bent Exner-skulptur, "Smykket", indviet på Hals Havn, og det skete på næsten symbolsk vis i et voldsomt stormvejr, der i første ombæring gjorde det umuligt at opstille "Smykket". Derudover kom der i maj gang i spørgsmålet om, hvorvidt der med den mulige etablering af et nyt kulturhus i Hals også skulle ske en opdelig af folke- og skolebiblioteket i havnebyen - for så i givet fald at placere folkebiblioteket i det nye kulturhus - og midt i alt dén snak blev der pludselig også bragt fornyet liv i forhåbningerne om at få bygget et nyt multihus i V. Hassing. Juni I juni lagde kulturudvalget ud med at sige ja til at arbejde videre med en foreslået fælles ledelse - og dermed fusion - af børnehaverne Spiren og Krudtuglen i Gandrup, ligesom der i det kommunale system blev sagt pænt farvel til den populære IT- og tidligere skattechef Henning Maagaard efter 35 år i den kommunale verden. Derudover bød juni på nyhederne om, at kommunen havde købt den såkaldte roderigrund på Houvej 293 i Ø. Hassing for en krone, at V. Hassing Skole igen fik en ekstra renoverings-million, at Koldkær Feriecenter var blevet solgt til Holmsø Huset, og at Stae-svineproducenten Carsten Nørgaard tilsyneladende var på vej til at fraflytte byen - selv om han over for NORDJYSKE ikke ønskede at kommentere dette. Samtidig rumlede sagen om Henriette Høgsbros fyring på Hou Skole videre - blandt andet med historien om, at forældre på skolen ville have en ordentlig forklaring om grunden til fyringen. Anden del af NORDJYSKE's årskavalkade for Hals Kommune kan læses i morgen