Hospitaler

Begyndelsen til enden...

Hans Kongelige Højhed kronprins Frederik har tilkendegivet, at han gerne ser De Olympiske Lege afholdt i Danmark i en ikke for fjern fremtid. Ved samme lejlighed tilkendegav kronprins Frederik, at regeringen efter hans mening bør revidere de offentlige byggeplaner og nedprioritere nyt sygehusbyggeri og opprioritere opførelse af sportsarenaer og stadions med henblik på afholdelse af større sportsbegivenheder i Danmark.

”Tanken er storslået og flot”, sagde kronprins Frederik og tilkendegav med hænderne, hvor stor han syntes den var. Finansministeren har sagt, at det bliver alt for dyrt med de Olympiske Lege i Danmark. Han ser hellere pengene brugt på modernisering af sygehusene ”Det er muligt. Det er muligt. Nu er jeg jo ikke finansminister og bliver det heller ikke, selvom jeg har forstået, at vi snart kan byde en ny finansminister velkommen. Det skulle være den nuværende kulturminister Brian Mikkelsen, der jo ser helt anderledes positivt på afholdelse af De Olympiske Lege i Danmark”. Den tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen – kulturministeriet har snart en lige så sørgelig ministerhistorie som trafikministeriet – bakkede begejstret op om ideen. Ovenstående er fakta og fiktion. Fiktion i den forstand, at fiktionen er en verbalisering af konsekvenserne af kronprins Frederiks engagement i at få De Olympiske Lege til Danmark og tidspunktet for hans udtalelser. Nu kan det jo engang imellem gå hurtigt i den trykte presse, men det gjorde det ikke i dette tilfælde. Der gik faktisk mere end en uge mellem, at finansminister Thor Pedersen sagde, at ”skal jeg vælge mellem at bruge 100 mia. kr. på OL i tre uger og på at modernisere vore sygehuse, vælger jeg det sidste”, og til at Kronprinsen følte sig kaldet til at tilkendegive, at han var ikke finansmand, men at han fandt ideen om at få OL til Danmark storslået og flot. Kronprinsen er ikke leder af noget politisk parti – rent faktisk skal Kronprinsen og resten af kongehuset holde sig langt, langt væk fra det politiske - han er ikke skatteyder – han og resten af kongehuset befinder sig på udgiftssiden – så begrundelsen for at blande sig i samfundets/regeringens udgifts- og anlægsprioritering fortaber sig enten i umodenhed eller de olympiske tåger. Kronprins Frederik skal ikke blande sig i, hvad samfundet/regeringen bruger sine skattekroner til. Kongehuset er ikke et ekstra kammer inden for det politiske system. Han har lov til at have sin mening, men den må han nøjes med at lufte på badeværelset. Det er ikke nogen nyhed, at vi lever i en foranderlig tid. Strukturer forsvinder og nye opstår. Viden, uddannelse og væksten i materiel velstand gør, at tilværelsen bliver håndgribelig og mindre mystisk, flere og flere får gennem uddannelse indsigt i denne håndgribelighed og gennem den materielle velstand, kan de f.eks. dyrke den samme sport og få de samme wellness oplevelser som de kongelige. Det sætter institutioner, der ikke er baseret på ustadighed men på stadighed, under pres for at overleve i samfundsborgernes bevidsthed. Kongehuset er en af de institutioner, kirken er f.eks. en anden, og de har begge det problem, hvordan overleve som en stadig uforanderlig institution i et samfund, hvor tilværelsen for samfundets borgere er under konstant forandring. Det er et reelt problem vel at mærke, hvis man vil bevare f.eks. de to nævnte institutioner. Vi spiller roller, og i det danske rollespil indgår, at nogen spiller rollen som kongelige, og den rolle har et ret fastlagt indhold. Det er godt for et samfund, at ikke alt er foranderligt. Er det kedeligt at være dronning Margrethe 11, eller være kronprins eller et andet medlem af kongehuset. Med garanti. Det er hævet over enhver tvivl, at fornøjelsen helt er på værternes side, når borgmestre og plejehjem rundt i provinsbyerne får besøg af de kongelige, men det er den folkelige del af rollens indhold, og den kan ikke uden videre peppes op. Kongehuset skal ikke være populært. Det skal være afholdt, som er noget mere stadigt men også noget lidt kedeligt. Og konkret skal kongehuset ikke blande sig i samfundets økonomiske dispositioner, og det hører en svunden tid til, at kongehuset kan gå ud og underkende en af regeringens ministre. Danmarks Radio kunne i påsken fortælle om resultatet af en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Epinion A/S. Epinion A/S havde for DR undersøgt befolkningens stilling til, om Danmark burde forsøge at opnå værtskabet for OL i 2024. 57 procent af de adspurgte mente ikke, at Danmark burde forsøge at opnå værtskabet. Det er en stillingtagen, der bakker op om Thor Pedersens ønske om at bruge 100 milliarder kroner på sygehuse frem for en tre-ugers sportsfest. En holdning, der nu deles af regeringen, så den videre stillingtagen til OL-problematikken er skudt tre-fire år ud i fremtiden. Og for rigtig at understrege, at kongehuset skal holde sig til det stadige og langt væk fra det flygtige dagsaktuelle og politiske uanset, hvor smidig en tunge fortalerne har, så har hele befolkningens nyhedsmedie Danmarks Radio besluttet ikke mere at transmittere De Olympiske Lege. Og hvor efterlader det så kronprins Frederik. Ret meget alene må man sige. Uden politisk og folkelig opbakning til den storslåede og flotte ide. [ Christian Steen (f. 1977), er uddannet Cand.mag. fra Aalborg Universitet i 2003. Arbejder til dagligt som Specialkonsulent i en større privat organisation. Aktiv i samfundsdebatten og i politisk arbejde siden 1996. Formand for Venstres nordjyske forskningsudvalg, medlem af Den regionale Videnskabsetiske Komité og medlem af Venstres nordjyske arbejdsmarkedsudvalg. Har bevæget sig ”På kanten” siden 2004. Læs tidligere indlæg på hjemmesiden setilvenstre.dk